Piloter

Piloter

Smarte stikkrenner

Smarte stikkrenner

Kort beskrivelse: Sensorer som er installert på stikkrenner/kummer som er utsatt for flom for å avdekke uregelmessigheter for å redusere behovet for å sjekke disse manuelt.

Kontaktperson: petter.storodegaard@vegvesen.no

Status: Startet opp 2020, første rapport er tilgjengelig

Bildeanalyse og vegoppmerking

Bildeanalyse og vegoppmerking

Kort beskrivelse: Innsamlede data fra Vaisala (Road AI), dvs. videomateriale skal brukes til å lære opp egene algoritmer for automaisk bildegjennkjenning av tilstand på vegoppmerking. 

Kontaktperson: thor.lunaas@vegvesen.no

Status: I utredningsfasen

Bilbergingsdatabase

Bilbergingsdatabase

Kort beskrivelse: Falck og Viking har bygget opp en bilbeginsdatabase der 40-50 000 hendelser på vegnettet regestreres per år (30-40 000 er vegrelatert). Databasen kan bygges ut og gjøres om til webløsning.   

Kontaktperson: torgeir.vaa@vegvesen.no

Status: Påbegynt

Bilen som sensor

Bilen som sensor

Kort beskrivelse: Pilot i samarbeid med Viken FK for å teste sensorer eller annet utstyr i bilen for å registrere uregelmessigheter på vegen uten å bruke spesialutstyr som er montert på målebiler. 

Kontaktperson: torgeir.vaa@vegvesen.no

Status: Påbegynt