Forskning

Forskning

Gjennom målrettet innsats kan bachelor-, mastergrad-, og doktorgradsstudentene skaffe til veie ny kunnskap og gode løsninger, samtidig som studentene får mulighet til å bidra til noe som virkelig kommer samfunnet til gode.

Sammen skal vi bringe frem økt kompetansenivå og ny teknologi for vedlikehold av vegnett ved å støtte studenter og tilrettelegge for målrettet forskning

Et tverrfaglig samarbeid er godt etablert mellom Statens vegvesen, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) og Fakultet for ingeniørvitenskap (IV). Studentene skal engasjere seg i studier og prosjekter som er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens vegvesen, NTNU og SINTEF, relevante fagnettverk og fagpersoner, samt tilrådinger fra utdannings- og FoU-miljøer.

Oppgavene finansieres av Statens vegvesen og andre samarbeidspartnere. Tett oppfølging gir studentene unik innsikt i dagens problemer og utfordringer, slik at de kan utvikle løsninger som samarbeidspartnerne kan ta direkte i bruk.

Den tverrfaglige tilnærmingen er en unik synergi. Det er ikke bare snakk om stein og jord – alle fagområder må på banen for å kunne lykkes. Det inkluderer juss, datateknologi, sensorteknologi, tallknusing, konstruksjonsoppbygging, bildebehandling og mer. 

bilde student

mann og kvinne kiker på dataskjermer
Foto: Knut Opeide

bilde illustrasjon

Illustrasjon FOU og innovasjon
Illustrasjon: Jan Opseth