Til deg som er student

Til deg som er student

Vil du hjelpe oss med å utvikle morgendagens løsninger for et sikkert og bærekraftig vegnett? Ønsker du å knytte kontakter innad i bransjen og akademia? Da bør du skrive for prosjektet SMARTere vedlikehold. Du får verdifull erfaring i et tema som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, samtidig som du utvikler løsninger som tas direkte i bruk av entreprenører. 

Vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som behøves for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Prosjektet SMARTere vedlikehold gir deg en unik mulighet til å bidra til samfunnsnyttig forskning ved å utvikle teknologier og metoder som bransjen etterspør.

Du vil ha et dyktig team og stort støtteapparat bak deg når du setter i gang med utfordrende og spennende oppgaver. Kontakter fra Statens vegvesen eller andre entreprenører gir deg tilgang til det du trenger av verktøy og ressurser. Vi ønsker at du skal lykkes og legger alt til rette for at du skal kunne yte ditt beste.

Har du lyst til å skape et bedre og tryggere vegnett ved å skrive oppgave for SMARTere vedlikehold?

Det finnes mange muligheter på tvers av fag. Se på eksemplene nedenfor for å få inspirasjon, og kontakt Vitenskapsteamet for mer informasjon.


Møt studenter som skriver oppgave for SMARTere vedlikehold

Møt studenter som skriver oppgave for SMARTere vedlikehold

Hvor reelle er estimatene for klimagassutslipp?

Hvor reelle er estimatene for klimagassutslipp?

– Bachelorstudentene svarer:

Bachelorstudentene Johannes, Ingeborg og Erik har som oppgave å sjekke hvor reelle Statens vegvesen sine tall for klimagass og utslipp er. Det er stor usikkerhet rundt hvor godt disse tallene treffer. Studentene har som oppgave å sjekke estimatene opp mot faktiske tall fra entreprenører, samt utvikle metoder for forbedring om mulig.

"Alle er engasjerte, de har tro på det vi driver med og vi får et stort nettverk for fremtiden."

Studentene forteller at de ble positivt overrasket over hvor mange aktører som involverte seg for at de skulle få gjennomført oppgaven på en god måte. Statens vegvesen og entreprenørene ga dem tilgang til viktige ressurspersoner og nødvendige verktøy, samt full oppfølging underveis.
 


Hvordan kan vi forhindre oversvømte veger med et stadig tøffere klima?

Hvordan kan vi forhindre oversvømte veger med et stadig tøffere klima?

– Sivilingeniørstudenten svarer:

Klimaet skal bare bli tøffere, med mer styrtregn og flom, og vannet er vegens verste fiende. Både på kort og lang sikt. Erosjonsskader og nedsatt trafikksikkerhet ved mye vann, og nedsatt bæreevne og varighet ved vanninntrengning i overbygningen koster samfunnet veldig mye penger. Det fantes ikke et system for tilstandsvurdering av drenering langs vegen da studenten Marius først satte i gang. Dagens praksis er funksjonsbasert oppfølging som er mer eller mindre vanskelig å følge opp. Han ønsker å oppnå en proaktiv tilnærming.

«Nå vet vi at det blir mer flom og styrtregn med klimaet som kommer, og det er vesentlig å finne ut av dette. Endring i prosesser for drenering vil være til nytte for veldig mange – ikke bare Statens vegvesen, men også fylkeskommunene og kommunene», forteller Marius.

Marius er tydelig på at andre studenter ikke bør nøle med å bli med. Han er selv fornøyd med å få bidra til samfunnsnyttig forskning med interessante utfordringer og oppgaver, samtidig som han får flotte muligheter til å danne kontakter innen bransjen og akademia.
 


Hvordan kan vi ivareta gamle broer på en sikker og bærekraftig måte?

Hvordan kan vi ivareta gamle broer på en sikker og bærekraftig måte?

– Ph.d.-studenten Frida Liljefors svarer:

Norge har flust av gamle broer fra 60- og 70-tallet som må bevares og vedlikeholdes for at de skal være trygge og sikre i bruk. Hvordan kan vi oppdage svakheter og bevare dem på best mulig måte? PhD-studenten Frida Liljefors ønsket å undersøke dette. 

Målet er å finne nye, bærekraftige løsninger for bevaring av gamle broer, fremfor å bygge nye. Fokuset er rettet mot tilstandsanalyse av broer og hvordan man kan oppdage om en bro er i ferd med å rase sammen eller nå andre uønskede tilstander. Frida ønsker å kvantifisere usikkerhetsmomentet og beregne sannsynligheten for fare. Det vil gjøre det mulig å innføre bærekraftige tiltak der broene utbedres avhengig av deres tilstand.

«Jeg fokuserer på bæreevne. Hittil så raser ikke broene i Norge, men vet vi hvor langt unna før det skjer? Hvordan kan vi effektivisere prosesser og gjøre vedlikeholdet billig og effektivt? Bærekraft er viktig, og jeg er takknemlig for å kunne bidra gjennom dette prosjektet», forteller Frida.

Frida er klar på hvorfor du bør bli med på prosjektet: Du lærer masse nytt om vedlikehold av veginfrastruktur. Temaet er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet, og du stiller sterkt ved å ha bidratt til et samfunnsnyttig prosjekt som SMARTERE vedlikehold.