Presentasjoner

Presentasjoner fra SDU 2017

Plenum

Plenum torsdag 9. november 2017

Plenum fredag 10. november 2017

pdf Finlands nya läroplan och IKT kompetenser
Jukka Tulivuori, Utbildningsstyrelsen,Finland
pdf Digital modenhet
Gunstein Egeberg, Senter for IKT i utdanningen
pdf Ungdom og digital sikkerhetskultur
Peggy Heie, Norsk senter for informasjonssikring

Parallellsesjoner

Sesjon 1A

Sesjon 1B

Sesjon 1C

pdf Ledelse av lærernes digitale læring
Torill Røeggen, Ullern vgs

Sesjon 1D

pdf Digital skolehverdag i Bærum kommune
Susanne Kaaløy, Bærum kommune
pdf iPad i Sømnaskolen
Tove Buskerud, Vik skole

Sesjon 2A

Sesjon 2B

Sesjon 2C

pdf Resultatene fra kartleggingsprøver i digitale ferdigheter – hva forteller de?
Hilde Hultin, Senter for IKT i utdanningen
Runa Systad, Senter for IKT i utdanningen

Sesjon 2D

pdf Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?
Marit Lunde, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring