Plenum

SDU 2022
Plenum

Les om alle plenum på skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling.

Plenum torsdag 27. oktober

Vis fredag

Åpningsplenum (10:00 - 13:05)

10:00 Velkommen

10:10 Digitalisering og ledere i skolen –Hva vil ligge i ny digitaliseringsstrategi 2023? (foreløpig tittel)

portrettbilde Sindre Lysø
Sindre Lysø
statssekretær for kunnskapsministeren
 

10:30 IKT i norsk utdanning: Hva skjedde og hvor går vi?

«IKT i norsk utdanning har vært på radarskjermen i over 25 år. Morten Søby og Øystein Johannessen var sentrale i brytningstiden fra slutten av 1990-tallet og mange år fremover. To voksne herrer reflekterer over hva som skjedde, hva som funka bra og sammenhengen mellom den gang da og dagen i dag.»


Morten Søby

seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Foto: Leif Arne Holme
Øystein Johannessen

assisterende statsforvalter Trøndelag fylke

11:35 Digital kompetanse i plattformiseringens tid

Digital kompetanse og algoritmisk tenkning står sentralt i Fagfornyelsen. Men skolen utfordres samtidig av de digitale plattformenes inntog i vårt utdanningssystem og våre liv. I dette innlegget vil jeg se både på muligheter og utfordringer som den pågående digitaliseringen og vår bruk av læringsplattformer og andre plattformer representerer. Jeg vil trekke på innsikt fra et pågående prosjekt om 'Digitalisering i Grunnopplæringen' (GrunnDig) som jeg er involvert i, ledet av Kunnskapssenteret ved Universitetet i Stavanger. Det vil være viktig å se tilbake på utviklingen de siste tyve årene, hvor vi står nå og hva som står på spill i forhold til en fremtidig utvikling på dette feltet.

Ola Erstad portrett
Ola Erstad
professor Universitetet i Oslo
 

12:20 Digitaliseringsstrategier i utbildningssektorn – för vem och varför?

Nationella strategier för digitalisering har som syfte att öka likvärdigheten och peka framåt, mot visionen, med för målgruppen givna mål att uppnå. Men ibland skymmer sikten målet, strategin spretar och blir mer otydlig än vad den blir ett verktyg för att nå visionen. För vem och varför tas nationella strategier fram och hur kan de göras mer användarvänliga (användbara) för målgruppen?

Sverige står inför framtagandet av en ny nationell digitaliseringsstrategi, hur användarvänlig blir den och kommer den kunna bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet?

Annika Agélii Genlott portrett
Annika Agélii Genlott
projektleder nasjonal handlingsplan for skolens digitalisering, Sverige
 

Plenum 2 (15:55 - 16:40)

Digitalt for oss og digitalt for dem

Vi burde sett det komme, men at både skolens, lærernes, foreldrenes og elevenes hverdager har blitt digitalisert har ikke nødvendigvis ført til at vi forstår hverandre bedre. For vi bruker jo de digitale verktøyene på ulike ting, kommuniserer på ulike plattformer, og er på vei til forskjellige steder. Snorre Valen viser med tekst og bilder hvordan vår tids generasjonsgap oppleves sett fra perspektivet til en som ikke lenger er ung.

Snorre Valen portrett
Snorre Valen
redaktør Trønderdebatt og leder for Kringkastingsrådet
 

Plenum fredag 28. oktober

Vis torsdag

Plenum 3 (09:00 - 10:30)

Sikkerhet i en usikker tid – Konsekvenser for ledelse og praksis i skolen

Norske virksomheter må forholde seg til digitale trusler og risiko uansett hvilken sektor og bransje de tilhører. Hva er utfordringene? Hva er tiltakene? Og hva må skolens ledere fokusere på når det gjelder digital sikkerhet og digital kompetanse? Dette og mye mer, snakker Professor Mass Soldal Lund og fagdirektør Roar Thon om i sine foredrag.

Mass Soldal Lund portrett
Mass Soldal Lund
professor Høgskolen i Innlandet og Cyberingeniørskolen, Forsvarets høgskole
Roar Thon portrett
Roar Thon
fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Plenum 4 (12:15 - 14:00)

12:15 Den digitale generasjonen: Innsikt i barn og unges digitale hverdag i og utenfor skolen

Å forberede unge mennesker på en trygg deltakelse i det digitale samfunnet krever innsats fra både foreldre/foresatte og skolen. Vi har en god del forskning på digitalisering i skolen, bruken av digital læringsteknologi og om risikoadferd til barn og unge på nett. Samtidig vet vi svært lite om barn og unges digitale hverdagsliv og hvordan teknologien er med på å forme livene deres.

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen barn og unge som ikke har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner eller sosiale medier. DigiGen har som mål å forstå hvordan teknologien påvirker barn og unge både på skolen, men også i familierelasjoner, på fritiden og i deres digitale deltakelse i samfunnet.

I denne presentasjonen gir vi innsikt i hvordan barn og unge forstår disse ulike arenaene og hvordan grensegangen mellom de ikke er like tydelig som før. DigiGen ser på barn og ungdom som medforskere og dermed viktige bidragsytere i å definere hvor vi skal med forskningen, hva er viktig for dem for fremtiden og hvor skoen trykker med tanke på bruk av digital læringsteknologi i skolen. Til slutt ser vi på hvilke implikasjoner dette har for lærere, skoleledelse og lærerutdanningen.

Halla Björk Holmarsdottir portrett
Halla Björk Holmarsdottir
professor OsloMet
Greta Björk Gudmundsdottir portrett
Greta Björk Gudmundsdottir
professor Universitetet i Oslo

13:00 Hva VIL vi med teknologi i skolen?

Alle er forlengst enige om at digital teknologi skal være en del av opplæringen, og siden 2006 har digital kompetanse vært definert som en grunnleggende ferdighet på alle trinn i alle fag. Men hva sier forskningen om skolens digitale tilstand? Hva bruker lærerne teknologi til i dag - og hva er potensialet? I dette foredraget skal vi se på både hva tilstanden er, men også hva slags muligheter vi har fremover. Når lærer elevene best med teknologi - og hva kan vi gjøre for å komme dit?

Marte Blikstad-Balas portrett
Marte Blikstad-Balas
professor Universitetet i Oslo
 

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo