Plenum

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling
Plenum

Les om alle plenumssesjoner på Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2023

Plenum mandag 13. november

Vis tirsdag

Åpningsplenum (10:00 - 11:15)

10:00 Velkommen

10:10 Åpning ved Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

10:30 Hva er Kunstig Intelligens? En innføring og noen problemstilllinger

Inga Strümke forklarer kompliserte ting enkelt, humoristisk og lekent. Hun tar oss med på en reise i kunstig intelligens (KI) hvor hun reflekterer over teknologiens muligheter og begrensninger både i det korte og lange tidsspennet.

Strümke har på kort tid blitt en av Norges mest ettertraktede forelesere og hun kom nylig ut med boken MASKINER SOM TENKER– Algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens (2023). Hun har også engasjert seg i den offentlige debatten om KI både i Norge og internasjonalt.

Strümke er forsker ved Norwegian Open AI Lab på NTNU, og har en bistilling som forsker hos SimulaMet. I 2019 mottok hun UiB sin formidlingspris og I 2020 ble hun kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner. Hun var også podcast-vert for Norsk råd for digital etikk.

Portrettbilde Inga Strümke
Foto: Mona Hauglid
Inga Strümke
NTNU
 

Plenum 2 (11:35 - 13:05)

11:35 AI-demystifisert: Hvordan skoleledere kan forstå og navigere kunstig intelligens.

Arne Krokan vil kaste et kritisk blikk på skolen og dens oppdrag i et samfunn som blir stadig mer digitalt og med økende endringstakt.

Krokan har vært en aktiv formidler av kunnskap om hvordan teknologi endrer måten vi arbeider, samhandler, kommuniserer og handler på gjennom mer enn to tiår. Hans bok SMART LÆRING var en av de første analysene av hvordan det digitale skiftet var håndtert i skolen samtidig som den også pekte fremover mot endrede praksiser.

Krokan er i merittert underviser ved NTNU og tatt opp i Norsk Teknisk Vitenskapsakademi og forfatter av en rekke bøker og artikler om det digitale skiftet, senest boken HOMO APPIENS.

Arne Krokan portrettbilde
Foto: Wikipedia
Arne Krokan
NTNU
 

12:20 Kunstig intelligens, ekte læring? God vurdering i robotenes tid.

Kunstig intelligens utfordrer de eksisterende rammene for vurdering i skolen. Kan KI anvendes til nye og kreative læringsprosesser? Hvordan kan vi sikre at KI ikke brukes til juks? Og hvordan kan vi sikre at bruk av KI ikke får negative konsekvenser for elever eller lærere? Dette foredraget vil drøfte kritiske perspektiver på KI i vurdering og foreslå hvordan skoleledere kan forholde seg konstruktivt til nye teknologiske verktøy i skolen.

Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Han forsker på vurdering, skoleutvikling og lese- og skriveundervisning i skolen, og er prosjektleder for forskningsprosjektet Going gradeless (2020-2025).

Henning Fjørtoft portrettbilde
Henning Fjørtoft
NTNU
 

Plenum 3 (16:20 - 17:05)

Sofaprat: KI og mulige konsekvenser for læring og ledelse.

Arne Krokan, Hening Fjørtoft, Barbara Wasson, Trond Ingebretson og Marianne Hagelia reflekterer sammen med konferansedeltakerne over digitalisering, læring og ledelse. Send spørsmål til panelet på Menti.

Panel:

Arne Krokan portrettbilde
Foto: Wikipedia
Arne Krokan
NTNU
Henning Fjørtoft portrettbilde

Henning Fjørtoft
NTNU
Barbara Wasson portrettbilde                 
Barbara Wasson
Universitetet i Bergen
     
Trond Ingebretsen
Osloskolen
 
 
     
Marianne Hagelia

Høgskolen i Østfold

Plenum tirsdag 14. novemberber

Vis mandag

Plenum 4 (08:30 - 10:30)

08:30 AI for Good or Bad? Reflections on How AI May Effect Education in the Future.

Utviklingen innenfor kunstig intelligens (KI) innvarsler en stor og rask teknologisk transformasjon. Å forstå hvordan AI-kapasiteter relaterer seg til ferdigheter og hvordan de utvikler seg over tid er avgjørende for å forstå denne prosessen. I sitt innlegg vil professor Schleicher reflektere over dette og hvordan vi bør tenke om de fremtidige målene for utdanning hvert som KI blir stadig mer avansert.

Andreas Schleicher er direktør for utdanning i OECD. Han tok initiativ til og leder Programme for International Assessment (PISA) og andre internasjonale studier som har laget en global plattform for policymakere, forskere og skolefolk på tvers av land og kultur for å kunne innovere og endre utdanningens strategier og praksisformer.

Han har jobbet i over 20 år med ministre og ledere innenfor utdanning for å forbedre utdanning. Tidligere amerikansk utdanningsminister Arne Duncan sa at Schleicher «forstår de globale spørsmål og utfordringer like godt eller bedre enn noen jeg har møtt, og han forteller meg sannheten». Tidligere britisk utdanningsminister Michael Gove kaller Schleicher «den viktigste mann i engelsk utdanning, selv om han er tysk og bor i Frankrike».

Professor Schleicher er mottaker av mange utmerkelser, inkludert «Theodor Heuss-prisen», som deles ut i navnet til den frøste presidenten i Forbundsrepublikken Tyskland for «eksemplarisk demokratisk engasjement». Schleicher innehar et æresprofessorat ved Universitetet i Heidelberg.

Andreas Schleicher portrettbilde
Andreas Schleicher
OECD
 

09:15 Refleksjon: Hva tenker vi nå? Hva betyr digitaliseringen for min ledelse?

09:45 Vurdering, regulering - kompetanseheving? Hva tenker norske myndigheter om kunstig intelligens – hvor er vi og hvor skal vi gå?

Ny teknologi utfordrer praksis i skolen, men også hvordan policy bør utformes og utvikles. I dette foredraget viser utdanningsdirektoratet hva de gjør og tenker om digitalisering fremover

Morten Rosenkvist overtok som direktør i Utdanningsdirektoratet i januar 2023. Han har blant annet erfaring som direktør i lånekassen og ekspedisjonssjef i kunnskapsdepartementet. Hen er opptatt av digitalisering og en moderne forvaltning som klarer å endre seg i takt med behovene i sektoren.

Øystein Nilsen er Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Nilsen leder avdeling for digitale tjenester i utdanningsdirektoratet. Han har jobbet med digitalisering i utdanningssektoren både i senter for IKT i utdanningen, i skoleeier rollen og som lærer

Morten Rosenkvist portrettbilde
Morten Rosenkvist
Utdanningsdirektoratet
Øystein Nilsen portrettbilde
Øystein Nilsen
Utdanningsdirektoratet

Plenum 5 (12:15 - 14:00)

12:15 Læringsanalyse og kunstig intelligens i opplæringa: Kunnskapsbehov og dilemmaer

Både forskning, offentlige utredninger (NOU) og strategier fra Kunnskapsdepartement har pekt på behovet for å heve kompetansen i utdanningssektoren når det gjelder bruk av læringsanalyse og kunstig intelligens i utdanningen. I dette foredraget vil jeg reflektere over dette behovet basert på mitt arbeid med den norske ekspertgruppen for digital læringsanalyse og Europarådets ekspertgruppe for kunstig intelligens i utdanning.

Professor Dr. Barbara Wasson er direktør for Centre for The Science of Learning and Technology (SLATE), det norske nasjonale senteret for læringsanalyse. Hun var en av grunnleggerne av Kaleidoscope, et europeisk ekspertisenettverk for teknologistøttet læring. Wasson er/har vært prosjektleder for en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter, blant annet Erasmus+-prosjektet DALI: Data Literacy for Citizens. Hun var medlem av Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for digitale læringsanalyse som leverte NOU 2023:19 i juni, og hun er medlem av Europarådets ekspertgruppe for kunstig intelligens i utdanningen. Hun er Norges representant i European Schoolnet's Data Interest Group. Forskningsinteressene hennes omfatter læringsanalyse, kunstig intelligens og utdanning, læringsspill, e-vurdering, lærerutspørring og data literacy.

Barbara Wasson portrettbilde
Barbara Wasson
Universitetet i Bergen
 

13:00 Profesjonelt skjønn i ledelse av en skole som er i endring. KI, statistikk og profesjonelt skjønn.

Det å være profesjonell innebærer å kunne gjøre profesjonelle valg - gjøre de valg som de som ikke har den profesjonelle erfaringen, kunnskapen og innsikten er i stand til å gjøre. Når vi nå kan spørre datamaskinen om alt mulig, kan den erstatte den profesjonelle? Er datamaskinen i stand til å gjøre profesjonelle valg? Har den et profesjonelt skjønn? Hva er da i så fall profesjonelt skjønn? Gjennom å se på hvordan vi kan forstå profesjonalitet og hva profesjonelle yrkesutøvere gjør, viser Dahl hva datamaskiner kan gjøre, ikke kan gjøre og aldri vil være i stand til å gjøre

Thomas Dahl er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han har en doktorgrad i vitenskapsstudier og underviser i forskningsmetode, læringsteori, organisasjonsutvikling og ledelse. Han har nylig publisert boken Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn. Om ulike former for kunnskaping (2022).

Thomas Dahl portrettbilde
Thomas Dahl
NTNU
 

Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo