Utstillere

Våre utstillere befinner seg i områdene utenfor konferansesalene. 

 

 

 

 


Stand nr. 3


Stand nr. 4

       

Creazas elevaktive verktøy legger til rette for mange slags måter å lære og uttrykke seg på. Læremidlene våre er laget med utgangspunkt i disse verktøyene. Her får du læremidler med alle de fantastiske mulighetene det digitale gir oss til å tenke nytt og tilpasse fagstoffet mot den enkelte elev!


Stand nr 5

  

Gi skolen din nyskapende teknologi etter behov. Bruk mindre tid på administrasjonsoppgaver og mer tid på å gi elevenes utdanning et løft. Utstyr lærerne med verktøy, ressurser og faglig utvikling, slik at de kan fokusere på elevene. Bruk flere Google-verktøy sammen for å gi undervisningen et løft - Chromebooks, Classroom, Google Workspace for Education. 


Stand nr 6
 


Stand nr. 7

 


Stand nr. 8

Aski Raski  - et digitalt lesetreningsprogram som i 20 år har hjulpet elever med å lære å lese.   Lang beskrivelse: Programmet gir elever øvelse i å lese og skrive lyder, stavelser, ord og setninger raskt og riktig. Ved hjelp av kartleggingen fanges elevene opp tidlig, og lærere kan forebygge senere vansker. Polylino - en markedsledende bildeboktjeneste til arbeid med språkutvikling og barnelitteratur i barnehagen, med bøker på 65 språk. Slik sikrer dere leseopplevelser, forståelse og felles opplevelser for alle barna i barnehagen.

 


Stand nr. 9


Stand nr. 10

Med Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging kan du som jobber i skolen lage bedre prosesser fra budsjett til bemanning. synliggjør alle ressursene dine og gi hver enkelt elev forutsetninger for god utdanning, samtidig som du garanterer lovkrav rundt undervisning og lettere balanserer budsjettet til både skolen og kommunen.  Gjennom å implementere Ressursplanlegging, legger skolesektoren grunnlaget for en mer transparent og effektiv administrasjon av budsjetter. Dette gir ikke bare rektorer en bedre oversikt over ressursbruken, men skaper også rom for strategisk planlegging og ressursallokering som er i tråd med sektorens overordnede målsetninger.


Stand nr. 13
 

  


 

Stand nr. 14

 

Visma Enterprise leverer administrative løsninger til barnehager, grunnskole og videregående skole.


Stand nr. 15
 

Aschehoug har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler for 1. – 13. trinn, samt voksenopplæringen. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» finner du alt vi har til Fagfornyelsen.

Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. Læremidlene våre inspirerer elevene til å utforske, tenke kritisk og jobbe tverrfaglig. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring.

Vi ønsker at vårt læringsunivers skal være til hjelp for deg når du planlegger din undervisning. Derfor har vi blant annet utviklet et planleggingsverktøy. Lag egne planer, eller bruk foreslåtte planer fra Aschehoug.

Med læreren. For eleven.


Stand nr 16


Stand nr 17
 

 


Stand nr 18
 

  

BS Undervisning er Norges største forhandler av læremidler med flertallet av norske skoler som kunder. Vi er en uavhengig aktør som leverer tjenesten Pendel, for deg som jobber i skolen. Pendel gjør det enklere å finne, kjøpe og administrere læremidlene. Alt på ett sted. Les mer på pendel.no.


Stand nr. 19

 


Stand nr. 20
 


Stand nr. 21


Stand nr. 22

     

Skolelyd: En av de ledende leverandørene av lydutstyr til utdanningssektoren i Norge.
•    Hovedprodukt: Hodetelefoner spesielt designet for skolebruk. Disse hodetelefonene har en lydbegrensning på 93 dB for å forebygge hørselsskader, basert på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
•    Abonnementsløsning: Skolelyd tilbyr en unik abonnementsløsning hvor skoler kan få erstattet ødelagte hodetelefoner, uavhengig av årsaken til skaden. Og ubegrenset antall.
•    Levering: Rask leveringstid på 1-3 dager, med produkter sendt fra hovedlageret på Østlandet.
•    Catchbox: I tillegg til hodetelefoner, selger Skolelyd også Catchbox, et smart mikrofonsystem for lærere og elever. Mikrofon for lærere for å forebygge stemmetretthet, og en kastbar mikrofon som er ideell for å skape engasjerende elever og klasseromsdiskusjoner.
•    Mål: Skolelyds hovedmål er å tilby de smarteste løsningene, kvalitets lydutstyr til skoler, samtidig som de sikrer at studentenes hørsel er beskyttet. 
 


Stand nr. 23
 


Stand nr 24


Stand nr. 25

Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo