Parallellsesjoner

SDU2020

Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1

S1A: Digital hjemmeskole i Overhalla: Framsyn, skoleledelse og hardt arbeid

12. mars stengte Norge ned, og flere hundre tusen elever gikk over til digital hjemmeskole. I denne sesjonen forteller Overhalla kommune hvordan de var forberedt på dette og hvilke erfaringer og vurderinger de har gjort underveis.

Innledere:
Grete Mo
Fagsjef oppvekst i Overhalla kommune
Sara Kværnø Saugen
Rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole

S1B: Ut av komfortsonen: Just do it

I mars ble skolehverdagen nærmest over natten heldigitalisert. Opplæring, samarbeid og utviklingsarbeid ble flyttet fra fysiske møter til videokonferanser. Å lede en skole gjennom skjermen er annerledes og har utvilsomt vært lærerikt. Hvordan endret skolehverdagen seg for ledelsen, lærere og elever? Hva skjedde med oppgavetyper og arbeidsformer? Dybdelæring? Tverrfaglighet? Kollegialt samarbeid og utviklingsarbeid? Hva har vi lært og hvordan vil dette sette spor? Ringstabekk skoles rektor Hans-Marius Christensen deler sine refleksjoner.

Innleder:
Hans-Marius Christensen
Rektor Ringstabekk skole

S1C: Korona, disrupsjonen som endret alt - hva nå?

Beskrivelse kommer

Innleder:
Linn Holvik
Rektor Thor Heyerdahl videregående skole

S1D:Tittel annonseres senere

Beskrivelse kommer

Utdanningsdirektoratet

Parallellsesjon 2

S2A: Undervisning og læring i digitalisert lærerutdanning: Kompetanseheving for fremtidens skole?

I denne sesjonen vil du lære mer om funn fra digitaliseringsprosjekt fra fem norske lærerutdanninger med et spesielt fokus NTNUs prosjekt Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning (DigGiLU). Prosjektenes hensikt har vært å styrke læreres og lærerestudenters profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolen, og du vil få innblikk hvilke tilnærminer som er blitt tatt i bruk i kompetansehevingen. Resultatene vil bli diskutert i lys av videre utvikling av kompetanseheving innen bruk av digital teknologi for undervisning og læring i skole og lærerutdanning.

Innleder:
Fredrik Mørk Røkenes
Førsteamanuensis, NTNU

S2B: Digital kompetanse i lys av fagfornyelsen

Hva er suksesskriteriene for å få til et samlet digitalt løft i en skole og kommune i møte med fagfornyelsen? Med bakgrunn i målene for fagfornyelsen, på forskningen bak digital utvikling i fagfornyelsen, og gjennom tett samarbeid om digital skoleutvikling med 3 kommuner der alle lærere og ledere er med samtidig, presenterer Synnøve Amdam Digivett-reglene for digital skoleutvikling.

Synnøve Amdam er prosjektleder for DigiGLU – Digital kompetanse i grunnskulelærerutdanninga ved Høgskulen i Volda, og har over flere år samarbeidet med kommuneledelse, rektorer og lærere om digitalt skoleutviklingsarbeid. Hun forsker på framtidas lærerrolle og 21st century skills, og på hva og hvem som påvirker digital utvikling i utdanningssektoren.

Innleder:
Synnøve Amdam
Høgskulelektor, HIVolda

S2C: Nytt eksamens og prøvesystem

Beskrivelse kommer senere

Utdanningsdirektoratet

S2D: The Urgency to Learn

Oppfølging fra plenum 4

Innleder:
Will Richardson
Forfatter og blogger

REG RSB

 

Påmelding for SDU 2020 åpner i august

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo