Sesjoner

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling
Sesjoner

Les om alle parallellsesjonene på skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2023

Sesjoner mandag 13. november

Vis tirsdag

1A: KI og Skoleledelse: Å navigere i et utvidet digitalt landskap

Lederspektivet

I denne sesjonen diskuterer vi erfaringer, ledelsesutfordringer og dilemma med elevenes bruk av AI i og utenfor skolen. Dosent Carl F. Dons, NTNU rammer inn sesjonen. Avdelingsleder Anne Elisabeth Sjåheim (Dokka vgs) og fagleder Stian Nebb (Charlottenlund vgs) presenterer sine erfaringer og refleksjoner.

Stian Nebb
Stian Nebb
Charlottenlund vgs
Anne Elisabeth Sjåheim
Anne Elisabeth Sjåheim
Dokka vgs
Carl F. Dons
Carl F. Dons
NTNU
 

1B: KI og elevens læring: Vi snakker med elever og lærere.

Elevperspektivet

Lærer Åsa Torstensson i samtale med tre elever fra 10. trinn ved Haugeåsen skole

Hvilken betydning har kunstig intelligens for elever i deres skolehverdag og på fritiden?

I denne sesjonen snakker tre elever og deres lærer sammen om hvilken betydning kunstig intelligens har i elevenes skolehverdag og på fritiden. Hvordan bruker elevene KI? Hvordan påvirker kunstig intelligens hverdagen deres? Hvilke muligheter og utfordringer ser de ved bruk av KI? Og hva med framtiden?

 

Åsa Torstensson portrettbilde
Åsa Torstensson
Haugeåsen Ungdomsskole
Elever fra Haugeåsen Ungdomsskole

1C: KI og utvikling av profesjonsfellesskap: Udirs kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen og erfaringer fra Osloskolen.

Hvordan kan vi jobbe med kunstig intelligens på vår skole? Utdanningsdirektoratet presenterer hvordan deres kompetansepakke kan brukes i profesjonsfelleskapene. Det legges også opp til praktisk aktivitet fra tre veiledere i læringsteknologi fra Osloskolen. De deler erfaringer og refleksjoner, samt utfordrer med praksisnære dilemmaer. 

Rolf-Erik Østerås og Julie-Kathrine Skoglund
Utdanningsdirektoratet
Nina Eriksdatter, Martin Haldorsen og Bjørn Silas Dvergastein
Osloskolen

Sesjoner tirsdag 14. november

Vis mandag

2A: Ledelse av innovasjon og samarbeid i digitalisering

I denne sesjonen vil dosent ved Nord Universitet Nils Ole Nilsen presentere hovedfunn fra en tekstanalyse han har gjort av eksamensbesvarelser som studenter ved Digitalisering og ledelse (påbyggingsmodul rektorutdanning NTNU) har beskrevet av lederutfordringer når skolen skal digitaliseres. Ett av hovedfunnene er at det kollektive samarbeidet betraktes av lederne som en nøkkelfaktor for utvikling av en innovasjonskraft som kommer innenfra.

Nils Ole Nilsen er dosent i utdanningsledelse og har lang erfaring med digitalisering og ledelse. Han har nettopp kommet ut med en bok om Kompetanse for kvalitet og skoleutvikling (2023).

Lene Wiberg portrett
Nils Ole Nlsen
Nord Universitet
 

2B: Datafisering og plattformisering av skole og utdanning

Datafisering og plattformisering er en større trend i samfunnet og resultat av den pågående digitaliseringen. I kontekst av skole og utdanning gjenspeiler seg denne utviklingen gjennom den økte bruken av ulike digitale læringsressurser, KI-verktøy og data, men også et nytt paradigme som utfordrer tradisjonell pedagogisk praksis, lærerens rolle og skolen som offentlig institusjon. I dette innlegget skal jeg belyse nærmere hva dette nye paradigme går ut på og hvilke sjanser, visjoner, utfordringer og ikke minst ambivalenser som er knyttet til datafisering og plattformisering av skolen og utdanning.

Anja Salzmann er ansatt som postdoktor ved Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE) ved Universitetet i Bergen. I sin tidligere doktoravhandling har Salzmann utforsket ansvarlig bruk av komplekse sosio-tekniske systemer og risikoteknologier med fokus på journalister og konsekvenser av uregulert dataovervåking for demokratiet. Hun har vært involvert i flere større EU-prosjekter, er medlem av det Europeiske nettverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og sitter i styre til Young Scholar Network on AI, media and democracy.

Salzmann har i flere år også jobbet som lektor i mediefag ved videregående skole i Norge og er aktiv engasjert i offentlige debatter. Forskningsinteressene hennes omfatter datafisering av sosiale fenomener, komplekse sosio-tekniske systemer, digital økonomi, digitale læringsteknologier og kritisk teori.

Inger Langset
Foto: Thor Brødreskift
Anja Salzmann
Universitetet i Bergen
 

2C: KI og tilrettelagt undervisning

Det er en livlig debatt på norske lærerværelser om hvorvidt kunstig intelligens (KI) er en velsignelse eller forbannelse for undervisningen. Det er uomtvistelig at KI har potensiale til å hjelpe elevene til å lære i klasserommet og fungere i samfunnet. I dette foredraget vil førstelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold demonstrere praktiske anvendelser av ulike KI-verktøy, som kan fungere både som kompenserende redskap for elever og som en personlig assistent.

Magnus Nohr er førstelektor på Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Han er selv dyslektiker og bruker mange av de KI-verktøyene han vil presentere i dette foredraget i sin hverdag. Han er også vert for podkasten Pedagogisk Intelligens - Kunstig intelligens i skole og undervisning og har over 1,5 millioner visninger av sine norske undervisningsvideoer på Youtube. ( youtube.com/magnusnohr ) Nohr ble kåret til årets nettpedagog i 2022.

Magnus Nohr
Foto: Høgskolen i Østfold
Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold
 

Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo