Parallellsesjoner

SDU2020

Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1

S1A: Ut av komfortsonen: Just do it

I mars ble skolehverdagen nærmest over natten heldigitalisert. Opplæring, samarbeid og utviklingsarbeid ble flyttet fra fysiske møter til videokonferanser. Å lede en skole gjennom skjermen er annerledes og har utvilsomt vært lærerikt. Hvordan endret skolehverdagen seg for ledelsen, lærere og elever? Hva skjedde med oppgavetyper og arbeidsformer? Dybdelæring? Tverrfaglighet? Kollegialt samarbeid og utviklingsarbeid? Hva har vi lært og hvordan vil dette sette spor? Ringstabekk skoles rektor Hans-Marius Christensen deler sine refleksjoner.

Innleder:
Hans-Marius Christensen
Rektor Ringstabekk skole

S1B: Covid 19, disrupsjonen som endret alt - hva nå?

Pandemien krevde at vi på et øyeblikk måtte omsette vår digitale kompetanse til handling, og drive virtuell skole i 4 mnd mens våre skolebygg sto tomme. Hvordan kan vi som skoleledere bidra til å gjøre handling til noe mer enn øyeblikksvare?

Innleder:
Lin Marie Holvik
Rektor Thor Heyerdahl videregående skole

Parallellsesjon 2

S2A: Digital kompetanse i lys av fagfornyelsen

Hva er suksesskriteriene for å få til et samlet digitalt løft i en skole og kommune i møte med fagfornyelsen? Med bakgrunn i målene for fagfornyelsen, på forskningen bak digital utvikling i fagfornyelsen, og gjennom tett samarbeid om digital skoleutvikling med 3 kommuner der alle lærere og ledere er med samtidig, presenterer Synnøve Amdam Digivett-reglene for digital skoleutvikling.

Synnøve Amdam er prosjektleder for DigiGLU – Digital kompetanse i grunnskulelærerutdanninga ved Høgskulen i Volda, og har over flere år samarbeidet med kommuneledelse, rektorer og lærere om digitalt skoleutviklingsarbeid. Hun forsker på framtidas lærerrolle og 21st century skills, og på hva og hvem som påvirker digital utvikling i utdanningssektoren.

Innleder:
Synnøve Amdam
Høgskulelektor, HIVolda

S2B: Nytt eksamens og prøvesystem

Beskrivelse kommer senere

Utdanningsdirektoratet

REG RSB

 

Påmelding for SDU 2020 åpner i september

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo