Sesjoner ikke publisert

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling
Sesjoner

Informasjon om parallellsesjonene på skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling slippes i juni (eller så fort informasjonen er tilgjengelig)

Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo