Programkomiteen

Programkomiteen

 


 
           

Programleder

Inger Dagrun Langseth

Dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

   

 


 
 

Karl Fredrik Dons

Dosent i utdanningsledelse og pedagogikk  ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

   

 

 

Kjell Atle Halvorsen

Pensjonist

   

 

 

Øystein Johannessen

Assisterende Statsforvalter i Trøndelag

   

 


 
 

Sigrun Staal Hafstad


Førstelektor, Institutt for pedagogikk, IKT og læring, Høgskolen i Østfold

   

 


 
 

Øystein Nilsen 


Avdelingsdirektør, Udir

   

 

 

Prosjektleder


Irene Thangstad Andersen 

Rådgiver, Avdeling for utdanning, NTNU

 


Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo