Utstillerpamelding

SDU 2022
Utstillerpåmelding

Meld på utstilling

Utstilling på SDU 2022

Utstillerplassene ligger i vrimleområdet utenfor konferansesalene. Kart over utstillerområdet finnes i registreringsskjemaet.

Alle utstillerne gis anledning til å presentere seg kort i en av parallellsesjonene.

Utstillingen er åpen under hele konferansen.

Det er trangt om plassen i lokalene, så bestill heller flere standplasser om dere trenger god plass.

Pris

Utstillerplass kr 20.000 inkl. mva.

En utstillerplass inkluderer:

  • utstillerplass 2m *1,5 m i nærheten av Norgessalen hvor plenumforedragene blir holdt.
  • et lavt bord og stoler, strømtilgang og (trådløst) nett (vi ber om at dere tar med egne strømkabler)
  • en kort presentasjon (3 min.) i en av parallellsesjonene.
  • konferanseavgift for to utstillerrepresentanter som registrerer seg i linken her over. Øvrige representanter må melde seg på via deltakerpåmeldingen til ordinær pris.

Plantegning

Utstillerplassene er markert med lysegrønne bokser nummerert fra 1 til 21 i plantegningen. (Et større kart er tilgjengelig i påmeldingsskjemaet.)

plantegning med utstillerplasser

Adresse og merking av kolli

Alle kolli som skal sendes til Lillestrøm merkes med følgende adresse:

Mottaker: Skolen i digitalutvikling 2022 / NTNU
c/o Thon Hotel Arena
Att: Varelevering v/ Aneta
Nesgata 1
2004 Lillestrøm

Alle kolli merkes: "Utstilling SDU 2022."

Kolliene blir lagret ved Thon Hotel Arena og det er mulig å ringe 66 93 60 00 for hjelp og mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at NTNU fraskriver seg ethvert ansvar for utstillernes utstyr.

Oppholdstiden på kolliene/utstyret er så kort som mulig. En dag i forkant er i orden til dagen etter.

Utstiller står selv ansvarlig for å få sendt kolliene tur/retur konferansen. Avtal med deres transportør når kolliene skal hentes. Utstiller må selv sørge for fraktbrev, merking av kolli og lignende. Dere kan starte rigging av stand tidligst fra 19.00, 26. oktober.

Kansellering

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding t.o.m 30.september 2022 vil beløpet med fradrag av kr 1000 bli refundert. Ved avmelding etter denne dato gis det ingen refusjon.

Avlysing

Det tas forbehold om avlysing på grunn av hendelser som gjør det uforsvarlig å gjennomføre konferansen (for eksempel streik, naturkatastrofer). Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap hos konferansedeltakerne som skyldes avlysning pga. slike hendelser.

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo