program

SDU 2022
Oversiktsprogram

Torsdag 27. oktober

Vis detaljert program torsdag

09:00 Registrering
10:00 Åpningsplenum
11:15 Pause
11:35 Åpningsplenum forts.
13:05 Lunsj
14:35 Parallellsesjoner 1
15:35 Pause
15:55 Plenum 2
16:40 Slutt faglig program torsdag
19:30 Middag

Fredag 28. oktober

Vis detaljert program fredag

09:00 Plenum 3
10:30 Pause
11:00 Parallellsesjoner 2
11:45 Pause
12:15 Plenum 4
14:00 Avslutning og lunsj

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo