Program (fra 2017)

NB! Programmet for 2018 er ennå ikke publisert

Torsdag 9. november

09:00
Registrering
 
10:00
Plenum  - Rom: Norgessalen (se kart)
10:00 Velkommen

10:10 Lærelyst, ledelse og teknologi – hvordan ser vi for oss norsk skole i 2022?
Konstituert statsråd Henrik Asheim , Kunnskapsdepartementet
Les mer
 
10:30 Unbundling Textbooks, Rebundling Teaching
Chief Education Adviser Lord Jim Knight , TES
Les mer
 
11:30
Pause
 
12:00
Plenum  - Rom: Norgessalen (se kart)
Leda digitalisering - erfarenheter och forskning från Sverige
Undervisningsråd Lars Lingman, Skolans digitalisering, Skolverket
Les mer
 
12:45
Lunsj
 
14:10
Parallelle sesjoner 1:
Sesjon 1A Barnetrinn
Rom: Nord-Norge (se kart)
 
Ledelse av digitalpedagoger i morgendagens skole. Medskapning, endring og refleksjon.
(Workshop)
Rektor Per Anders Moen, Stavset skole
Sesjon 1B Ungdomstrinn
Rom: Hordaland (se kart)
 
"Trekk så ofte du kan, dytt hver gang du må, og dult hele tiden". Om å lede en skole i digital utvikling.
(Workshop)
Rektor Sven Olaf Brekke, Odda Ungdomsskole
 
Sesjon 1C Videregående
Rom: Oslo (se kart)
 
Ledelse av lærerens digitale læring
(Workshop)
Rektor Torill Røeggen, Ullern videregående skole
Sesjon 1D Skoleeiere
Rom: Sør-Norge (se kart)
 
Skoleeierrollen og digitalisering av skolen
Seksjonsleder grunnskole Susanne Kaaløy, Bærum
Rådmann Øystein Johannessen, Sømna
Seniorrådgiver Hans-Olav Gammelsrud, Akershus
 
15:40
Pause
 
15:55
Plenum  - Rom: Norgessalen (se kart)
15:55 Digital læring i skole og fritid
Professor Ola Erstad, UIO
Les mer
 
16:35 Kast lærebøkene. Kast timeplanene. Gjør noe annet!
Rektor Nina Fjeldheim, Humanistskolen Les mer
Daglig leder Thomas Johanson, Humanistskolen
Elev Frida Juni Myklebostad Brevik , Humanistskolen
Elev Linus Endsjø, Humanistskolen
 
17:15
Slutt faglig program dag 1
 
19:30
Middag med underholdning
 

Fredag 10. november

09:00
Plenum  - Rom: Norgessalen (se kart)
09:00 Finlands nya läroplan och IKT kompetenser
Undervisningsråd Jukka Tulivuori, Utbildningsstyrelsen, Finnland
Les mer
 
09:45 Digital modenhet: fem sentrale faktorer for teknologiutvikling i skolen
Forsker Gunstein Egeberg, Senter for IKT i utdanningen
Les mer
 
10:30
Pause
 
11:00
Parallelle sesjoner 2:
Sesjon 2A
Rom: Norgessalen (se kart)
 
Lærerens profesjonsfaglige digital kompetanse: Hvordan utvikler vi den?
Førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes, NTNU
Sesjon 2B
Rom: Oslo (se kart)
 
Elevers informasjonskompetanse, myter og realiteter
Førstebibliotekar, Lars Figenschou, UIT
 
Sesjon 2C
Rom: Hordaland (se kart)
 
Kartleggingsprøver - Hva forteller resultatene?
Seniorrådgiver Hilde Hultin, Senter for IKT i utdanningen
Seniorrådgiver Runa Systad, Senter for IKT i utdanningen
Sesjon 2D
Rom: Rogaland (se kart)
 
Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?
Seniorådgiver Marit Lunde, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Sesjon 2E
Rom: Buskerud (se kart)
 
Digital modenhet: fem sentrale faktorer for teknologiutvikling i skolen
(oppfølgingssesjon)
Gunstein Egeberg
 
11:45
Pause
 
12:15
Plenum  - Rom: Norgessalen (se kart)
12:15 Sikkerhetskultur i skolen
Administrerende direktør Peggy Heie, Norsk senter for informasjonssikring
Les mer
 
13:00 Hvordan lede skolen i digital utvikling? Eller: Hvordan bli (for)ledet av digital utvikling i skolen?
Rektor Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole
Les mer
 
13:45
Slutt faglig program
 
14:00
Lunsj
 

Utstilling

Konferansen har en liten, men nyttig utstilling. Her vil du finne ulike leverandører som kan gi gode råd - og gode tilbud.

Utstillingen er åpen under hele konferansen.

Abonner på nyhetsbrev:

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelse av nyhetsbrev fra Skolen i digital utvikling.

E-post
 

Del denne siden: