Program torsdag 8. november

 

09:00 - 10:00
Registrering
 
10:00 - 11:15
Åpningsplenum
Rom: Norgessalen

10:00 Velkommen

10:10 "Lære hele livet"
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg
Kunnskapsdepartementet

10:30 "Nasjonalbiblioteket.no - Framtidens folkeopplysning"
Direktør Aslak Sira Myhre
Nasjonalbiblioteket

 
11:15 - 11:35
Pause
 
11:35 - 13:05
Plenum 2
Rom: Norgessalen

11:35 Styrt av algoritmer? Demokratisk kompetanse i et teknologisk samfunn
Professor Jill Walker Rettberg

UiB

12:20 Ny personopplysningslov, hva betyr det for skoler og skoleledelse?
Fagdirektør Hallstein Husand

Datatilsynet

 
13:05 - 14:20
Lunsj
 
14:20 - 15:55
Parallellsesjon 1

Sesjon 1A
Spor: Barnetrinn
Rom: Oslo
14:20 Utstillerinformasjon
14:35 S1A: "Rykk tilbake til start"
– en barneskole i digitalt utviklingsarbeid
Rektor Beate Evjen
Reinen skole

Sesjon 1B
Spor: Ungdomstrinn
Rom: Hordaland
14:20 Utstillerinformasjon
14:35 S1B: "Mind the Gap"
- om ledelse av en skole i utvikling
Rektor Siri Endresen
Frøyland Ungdomsskole

Sesjon 1C
Spor: Videregående skole
Rom: Norgessalen
14:20 Utstillerinformasjon
14:35 S1C: "Å lede utvikling av IKT i skolen"
– fra Makerspace til Office 365
Avd. leder Morten Grønbeck, lærer Nina Ija Maria Raita og lærer Ellen Flø
Mailand videregående skole

Sesjon 1D
Spor: Skoleeiere
Rom: Rogaland
14:20 Utstillerinformasjon
14:35 S1D: "Skoleeiers mulighetsrom"
– om initiativ og utvikling på skoleeiernivå
Seksjonsleder skole Geir Olsen
Tromsø Kommune
Seksjonsleder Anders Bjøru
Trøndelag fylkeskommune

 
15:55 - 16:20
Pause
 
16:20 - 17:05
Plenum 3
Rom: Norgessalen

"Eleven som agent i egen medieverden. Hva er skolens rolle?"
Førsteamanuensis Daniel Schofield
NTNU

 
17:05
Slutt faglig program dag 1
 
19:30
Middag med underholdning
 

Utstilling

I vrimleområdet finner du konferansens utstilling. Relevante leverandører viser deg nyheter og gir gode råd.

Alle utstillerne gis anledning til å presentere seg i sesjonene torsdag.

Utstillingen er åpen under hele konferansen

Meld på utstilling

Mer om utstillingen

Abonner på nyhetsbrev:

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelse av nyhetsbrev fra Skolen i digital utvikling.

E-post
 

Del denne siden: