Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter

Verden trenger mat, mineraler og energi. Løsningene finnes i havet.

Norsk havteknologisenter skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Illustrasjoner Norsk havteknologisenter

  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg

Om OSC

Norsk havteknologisenter blir ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning. Senteret gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Senteret inneholder våte og tørre laboratorier, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler. 

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt.