Forsidebilder

Om senteret - forsiden

Norsk havteknologisenter blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning innen marin teknikk. Senteret gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse.

Senterets hovedlokasjon blir i Trondheim med våte og tørre laboratorier, verksted, undervisningslokaler, kontor- og møtelokaler. I tillegg videreutvikles infrastruktur i Trondheimsfjorden, Ålesund, på Hitra og Frøya. 

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt.

Norsk havteknologisenter er en open access forskningsinfrastruktur som tilbyr en rekke ulike laboratorier, utstyr, ekspertise og andre ressurser. 

Verdien av senteret - forsiden

  • Forsiden av senteret

    Dette skal Norsk havteknologisenter bidra til

Følg utviklingen av byggeprosjektet

Følg utviklingen av byggeprosjektet

Byggeplasskamera 1

Byggekamera over bassengbygget på Tyholt
Bassengbygget - Tyholt

Byggeplasskamera 2

Byggekamera ved Professor Mørchs Hus
Professor Mørchs hus - Tyholt

Byggeplasskamera 3

Byggekamera
Bassengbygget - Tyholt

Byggeplasskamera 4

Byggekamera
Maskinlaboratoriet - Torgard

Kontakt oss

Film Norsk havteknologisenter