Digital kunnskapsfront - En samspillsarena for norsk konkurransekraft

Digital kunnskapsfront

-En samspillsarena for norsk konkurransekraft

Møteleder: Stein Mortensholm, NTNU

Fra 08.30 Registrering og kaffe

Se oversikt over foredragsholderne

Utskriftsvennlig program (pdf)


Program 11. april 2018

9.30–11.05 Digitale trender og utfordringer

9.30 Velkommen
 - Gunnar Bovim, rektor ved NTNU

9.50 Hvordan navigere en verden i digital endring: tillits- og kunnskapsfaktorer i samarbeidet mellom industri og oppstartsbedrifter
 - Trond Undheim, CEO/gründer, Yegii Inc., (NTNU alumn)

10.30 Digitalisering – nye trusler og nye muligheter for næringsliv og offentlig sektor
 - Arne Krokan, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

10.50 Samtaler rundt bordene: Hva må til for at min virksomhet og Norge kommer et skritt videre med digitalisering? 

11.05–11.30 Kaffepause og utstillere


11.30–13.10 Digital omstilling

11.30 NTNUs innsats for digital transformasjon 
 - Bjarne Foss, professor og prorektor for forskning, NTNU 

Eksempler fra kunnskapsfronten:

11.50 Building technologies
 - Carl Thodesen, professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU 

12.00 Fra ukonvensjonelle datamaskiner til cyborg
 - Gunnar Tufte, professor, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

12.10 Transformative teknologier for læring: virtuell og utvidet virkelighet
 - Ekaterina Prasolova-Førland, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

12.20 Nye muligheter for digitalisering innen diagnostikk av prostatakreft
 - May-Britt Tessem, forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

12.30 Overgang til Industri 4.0
 - Halvor Holtskog, professor, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU

12.40 Samtaler rundt bordene: Hva kan samspill med NTNU løse for din virksomhet? 

13.10–14.00 Lunsj og utstillere


14.00–15.20 Digital virksomhetsutvikling og teknologioverføring mellom bransjer

14.00 NTNUs strategier for mer innovasjon og nyskaping
 - Toril A. Nagelhus Hernes, professor og prorektor for nyskaping, NTNU

14.10 Innovasjon i havrommet
- Ingrid Schjølberg, professor og direktør NTNU Havrom

14.20 Digitalisering som innsatsfaktor for økt konkurransekraft
 - Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge

14.30 Digital forretningsutvikling
 - Ola Holm, direktør for digital transformasjon, Sopra Steria, (NTNU alumn)

14.40 Samhandling mellom roboter og mennesker - løsninger som effektiviserer og sikrer bedrifters framtid
 - Anita Hager, CEO, Intek Engineering, (NTNU alumn) 

14.50 Paneldiskusjon: Hvordan bygge kunnskapsbroer mellom bransjer og sektorer? 
Debattleder: Toril A. Nagelhus Hernes, professor og prorektor for nyskaping, NTNU

Deltakere:

  • Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor Norge, (NTNU alumn)
  • Morten Dalsmo, konserndirektør, SINTEF Digital, (NTNU alumn)
  • Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge
  • Trond Undheim, CEO/gründer, Yegii Inc., (NTNU alumn)
  • Anita Hager, CEO, Intek Engineering, (NTNU alumn)

15.20–15.50 Pause og utstillere


15.50–16.30 Pitch: Innovasjoner med utspring fra NTNU

PAI – algoritmen som forlenger livet 
- Ulrik Wisløff, professor og leder av CERG, NTNU

Verdens første AI for produksjonsoptimering i olje og gass
 - Bjarne Grimstad, CTO, Solution Seeker AS, (NTNU alumn)

Spillselskapet som tilpasser språkopplæring etter morsmål og personlige preferanser
- Marie Jacobsen Lauvås, gründer og CEO i Sounds Good, (NTNU alumn)

Diagnostisering av spedbarn ved hjelp av kunstig intelligens
 - Daniel Groos og Kristian Aurlien, studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU


16.30–17.30 Informasjonssikkerhet og sårbarhet

16.30 Sikkerhet som muliggjører
 - Nils K. Svendsen, førsteamanuensis, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU 

16.50 Paneldiskusjon: Bør vi sette bremsene på? Hvordan få kontroll på digitaliseringen?
Debattleder: Jørn Wroldsen, professor og viserektor, NTNU i Gjøvik

  • Bente Hoff, Leder Strategisk IKT-sikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, (NTNU alumn)
  • Torbjørn Larsen, IT-direktør, NAV, (NTNU alumn)
  • Ola Holm, direktør for digital transformasjon, Sopra Steria, (NTNU alumn)
  • Arne Krokan, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

17.20 Avslutning


17.30 –19.00 Mingling og tapas 

12 apr 2018