Formidlingstilbud og omtale av U;REDD

Formidlingstilbud og omtale av U;REDD

NB utstillingen er avsluttet

Utstillingen U;REDD er laget for målgruppa unge voksne, 15-35 år. Vi ser for oss at den vil være egnet for ungdomstrinnet fra 9.trinn/10. trinn og for videregående skole.

Overbyggende tema for utstillingen er psykisk helse og angstlidelser. Utstillingen visualiserer angst gjennom en grafisk historiefortelling, med sterke uttrykk. Videre er det faktatekster om angstlidelser; hvem får angstlidelse, hva skjer i kroppen ved angst, hvordan kan man få hjelp. Det er en figur av kroppen som forklarer noe om sammenhengen mellom hjerne og tarm. Av egenaktiviteter er det en boks for å stikke inn hendene, for å kjenne hva som er inni. Det er også et hjørne satt av til å skrive og tegne.

Utstillingen er åpen alle dager og står ubetjent. Foreløpig er det ikke satt opp omvisninger i utstillingen. Skoler, andre grupper og øvrig publikum er velkommen til å besøke utstillingen og gå på egen hånd. Lærerveiledningen (pdf), for utstillingen inkluderer forslag til forberedelser og arbeidsoppgaver. Grupper bes ta kontakt med Janne Hjelde Wold for å få reservert tid i kalender.

Om utstillingen finnes også en egen brosjyre (pdf), som inkluderer faktatekstene, samt opplysninger om hvem som har laget utstillingen og en del informasjon om nettsteder for psykisk helse og hjelpetelefoner.

helsenorge.no finnes mer informasjon om psykisk helse. Brosjyren "Enkel råd når livet er vanskelig", utgitt av Verdensdagen for psykisk helse og Helsedirektoratet er også en god kilde til mer informasjon.

 

Bilder