Utstillingsproduksjon

U;REDD – en utstilling om angst

Utstillingsproduksjon

Disse står bak utstillingen U;REDD - en utstilling om angst.

Prosjektledelse for utstillingen

Ansatte ved Medisinsk museum og medlemmer i Museumsutvalget:
Anne Mari Kvam, Ivar Skjåk Nordrum, Janne Hjelde Wold, Mona Ødegården

Museumsutvalget

Ivar Skjåk Nordrum (leder), Petter Aadahl, Karen Johanne Buset, Anne Mari Kvam, Morten Sylvester

Arbeidsgruppe

Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital

  • Møyfrid Breivik, rådgiver BUP-klinikk
  • Inger Marie Opøien, fagrådgiver BUP-klinikk
  • Bjørn Einar Moe, brukergruppe psykisk helsevern
  • Vivi Ann Stephansen, rådgiver divisjonssjefens stab
  • Randolf Terje Vågen, rådgiver divisjonssjefens stab
  • Hilde Siraas Myran, rådgiver Nidaros DPS
  • Heidi Bøe Roaldsøy, spesialergoterapeut Nidaros DPS

Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

  • Irene Aspli, kommunikasjonsmedarbeider

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

  • Stig Dragseth, avdelingssjef Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Kunstnerisk utsmykning

Nina Eide Holtan, tegning
Marte Huke, tekst

Tekster

Utstillingstekster: prosjektledelse, arbeidsgruppe og Museumsutvalget
Poetisk tekst i småskap og v/speil: Marte Huke

Utstillingsformgiving

Nina Eide Holtan, Marte Huke, Mona Ødegården

Grafisk formgiving

Mona Ødegården

Trykk & innramming

Fotoimport AS
Ramm
Skipnes kommunikasjon
St. Olavs hospital driftsservice

Tilskjæring av skyer

Finmekanisk verksted ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

«Edderkoppboks»

Jørn Ove Sæternes, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU

Takk til

Alle bidragsytere