Publikasjoner

Kunstmangfold - Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene

Publikasjoner

Publikasjoner fra nettverket

Sigrun Åsebø (2015) «Fra kvinneutstilling til problematisering av kjønn – og tilbake igjen?» i Passepartout 36.

Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen (2015) KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten. Roskilde: Museet for Samtidskunst. (Se også engelsk versjon: WOMEN FORWARD!.)

Sigrun Åsebø og Janeke Meyer Utne (2017) «Kitty Kiellands stemmer» i Kitty Kielland – Fri luft. Oslo: Uten tittel.

Master- og doktorgradsavhandlinger

Oversikt per 01.07.2017 over norske doktor- og masteravhandlinger som behandler problemstillinger ut fra perspektiver på kjønn og feministisk teori, homoforskning og queer teori og mangfoldsperspektiver på samisk kunst.


Se også n.paradoxas globale database over masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger om feministisk kunst og samtidige kvinnelige kunstnere.