Kunstmangfold - Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene

Aktuelt:

Nye perspektiver på feminisme og kunst i Norden 1970-2018

Konferanse på Stavanger kunstmuseum, 18. og 19. september 2018

Det siste tiåret har det vært en økende interesse for feministiske problemer i kunsten. En ny generasjon kuratorer og kunstnere har interessert seg for politikk, feminisme og avantgarde fra 1960-tallet og 70-tallet, og utstillinger over hele Europa har vist feministisk kunst eller fremhevet seksualitet og mangfold. Men til tross for det som synes å være en feministisk bølge, blir kvinnelig og feministisk kunst fortsatt sjelden samlet og vist; SAMMLUNG VERBUND fra Wien, er et unntak. Til tross for sitt rykte som likestillingsorienterte har de nordiske landene gjort relativt lite for å utforske kvinnebevegelsen og dens innflytelse på kunst og kuratering.

Konferansen tar sikte på å sette nytt lys på nordisk feministisk kunst og kuratering fra de siste 50 årene, og vi ser frem til papers som fremhever individuelle feministiske kunstnere eller kunstnergrupper, aktivistisk kunst og kuratering. Hvem var de viktigste kunstnere, kunstnergrupper, teoretikere eller kuratorer som var aktive i kvinnebevegelsen på 70- og 80-tallet? Var, og er det likevel likheter i den visuelle retorikken til kunst, film, feministiske tidsskrifter, plakater og i aktivisme generelt? Hva er utfordringene for kuratorer og museer som ønsker å utforske og skrive om kvinners kunst og den feministiske bevegelsen i kunsthistorien? Hvordan behandler vi feministiske problemstillinger innen kunst, kuratering og museumsarbeid i dag?

Konferansen holdes i forbindelse med utstillingen Kvinne, 1970-tallets feministiske avantgarde. Verk fra SAMMLUNG VERBUND, Wien som vises på Stavanger kunstmuseum fra 15. juni til 14. oktober. Bekreftet keynote: Kurator Gabriele Schor.

Foreløbigt program

Last ned foreløpig program

Tuesday 18th September

09.00-10.00     Registration and coffee

10.00-10.15     Welcome from museum and network

10.15-11.15     Gabriele Schor, Director of SAMMLUNG VERBUND Collection, Vienna

11.15-12.15     Linda Fagerström, «We Fight Back! On courage, solidarity, and feminism in contemporary Nordic art» 

12.15-13.15     Lunch

13.15-13.45     Kirsten Justesen presents her work

13.45-14.15     Elisabeth Haarr presents her work

14.15-15.00     Seeing the exhibition and coffee

15.00-16.00     Birgitte Anderberg, «Ephemeral Presences. Tracing and Re-Presenting the 1970’s feminist Danish art»

16.00-16.35     Screening of Ursula Reuter Christiansen’s film Skarpretteren, 1971

16.45-18.15     Screening of the Norwegian film Hustruer (Housewifes) (Anja Breien, 1975)

20.00               Dinner in town

 

Wednesday 19th September

09.00-09.30     Ingrid Synneva Holtar, «Experiments in Norwegian feminist film fictions»

09.30-10.00     Sigrun Åsebø, «The Feminist Exhibition in a Norwegian Context»

10.00-10.30     Ulla Angkjær Jørgensen, «Performing Diversity in the Museum. Sámi Dáiddamusea at Nordnorsk Kunstmuseum in 2017»

10.30-10.45     Coffee break

10.45-11.15     Frida Forsgren, «The Women of the Norwegian GRAS Movement: Siri Aurdal, Eva Lange and Marit Wiklund»

11.15-11.45     Else-Brit Kroneberg, «The Swedish Photographer Eva Klasson in the Collection of AKO Kunststiftelse/Nicolai Tangen»

12.00-13.00     Lunch

13.00-13.30     Natalie Hope O’Donnell, «Towards an inclusive exhibition history: strategies for expanding the canon»

13.30-14.00     Women Down the Pub, a contemporary Danish feminist collective presented by Lisa Strömbeck

14.00-14.15     Coffee break

14.15-14.45     Julie Rokkjær Birch, «Man Being. A presentation of the upcoming exhibition at The Women's Museum (Aarhus) with visuel artist Peter Land»

14.45-15.15     Eva-Lene G. Østensen, «Claiming Space – Performance and Political Activism as Strategy»

15.15-15.30     Short break

15.30-16.30     Panel discussion

Notice that a workshop will be arranged on Monday 17th 13.00-17.00 for members of the network Gender and Diversity in Nordic Art Museums.

Se mer om seminaret på Stavanger kunstmuseum sine nettsider.

Påmelding til konferansen senest 7. september. Deltagereavgift er 300 kr. (inkluderer lunsj begge dager). Det er mulig å melde seg til konferansen uten innlegg. Påmelding til: vibece.salthe@museumstavanger.no


Om nettverket

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene har til formål å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger.

Initiativene skal reflektere demokratiske utfordringer. Nettverket og aktivitetene er finansiert gjennom Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle og Kulturkontakt Nord. Nettverket er initiert av kunsthistorikerne Sigrun Åsebø (Universitet i Bergen) og Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU).


Bakgrunn

Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på likestilling. Skandinavisk feminisme forbindes gjerne med familiepolitiske spørsmål, likelønn og arbeidslivsproblematikk, og kampen for kjønnslikestilling har vært en vesentlig del i utviklingen av velferdsstaten i de nordiske land sett under ett. Spørsmål om likestilling og mangfold har også jevnlig vært aktuelle debattema på kunstfeltet og i kunstmuseene i de nordiske land, og til tross for fokus, så har feminisme bare vært en betinget suksess også her. Kvinner og minoriteter er fortsatt underrepresentert i museenes samlinger, de får færre separatutstillinger og kataloger.

Få i dag bestrider at hvit, vestlig, maskulin subjektivitet er overrepresentert i kunstmuseenes innkjøps-, utstillings- og formidlingspraksis og at feministiske perspektiver er relevante, spørsmålet er bare hvilken feminisme? Hvilke postkoloniale, skeive, transnasjonale perspektiver trengs? Hva er nasjonal identitet – eller hva kan det være i dag? Hva er kvalitativt sett god kuratering, samlingsforvaltning og formidling ift. kjønn, likestilling og mangfold?


Se oversikt over arrangementer i regi av nettverket.

Se oversikt over medlemmer i nettverke


 • Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto:

  Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto: 

   

 • Fra udstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

  Fra utstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

   

 • Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto.

  Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto. 

   

 • Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

  Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

   

 • Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

  Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

   

Nettverket anbefaler

KVINNE, 1970-tallets feministiske avantgarde. Verk fra SAMMLUNG VERBUND, Wien

Med utstillingen Kvinne. 1970-tallets feministiske avantgarde - verk fra SAMMLUNG VERBUND, Wien, presenterer Stavanger kunstmuseum en av de viktigste kunstneriske bevegelsene fra 1970-tallet. I disse årene brakte kunstnere for alvor feministiske problemstillinger inn i kunsten, og skapte et alternativt bilde av kvinnen. I tråd med slagordet "det private er politisk", tematiserte kunstnerne de stereotype forventningene som omga dem. Dette i en kunstverden dominert av menn. 

Stavanger kunstmuseum, 15. juni 2018 - 14. okt. 2018

Kontakt oss

Nettverket er støttet av

Kulturrådet, logo


Logo, NTNU


Logo, Universitetet i Bergen


Logo, Nordic Culture Point


Logo, dansk-norsk samarbeid