Kunstmangfold - Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene

Om nettverket

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene har til formål å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseerne i Norge om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger.

Initiativene skal reflektere demokratiske utfordringer. Nettverket er foreløpig ettårig (2016) og aktivitetene er finansiert gjennom Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle. Nettverket er initiert av kunsthistorikerne Sigrun Åsebø (Universitet i Bergen) og Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU).


Bakgrunn

Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på likestilling. Skandinavisk feminisme forbindes gjerne med familiepolitiske spørsmål, likelønn og arbeidslivsproblematikk, og kampen for kjønnslikestilling har vært en vesentlig del i utviklingen av velferdsstaten i de nordiske land sett under ett. Spørsmål om likestilling og mangfold har også jevnlig vært aktuelle debattema på kunstfeltet og i kunstmuseene i de nordiske land, og til tross for fokus, så har feminisme bare vært en betinget suksess også her. Kvinner og minoriteter er fortsatt underrepresentert i museenes samlinger, de får færre separatutstillinger og kataloger.

Få i dag bestrider at hvit, vestlig, maskulin subjektivitet er overrepresentert i kunstmuseenes innkjøps-, utstillings- og formidlingspraksis og at feministiske perspektiver er relevante, spørsmålet er bare hvilken feminisme? Hvilke postkoloniale, skeive, transnasjonale perspektiver trengs? Hva er nasjonal identitet – eller hva kan det være i dag? Hva er kvalitativt sett god kuratering, samlingsforvaltning og formidling ift. kjønn, likestilling og mangfold?


Aktuelt

Neste seminar i nettverket

19.–21. oktober i København

Se program for seminaret

COMCOLs årlige konferanse

Sigrun Åsebø og Ulla Angkjær Jørgensen deltar på COMCOL’s årlige konferanse «The Guardians of Contemporary Collecting and Collections – working with (contested) collections and narratives» i Umeå, 5.–9. desember 2017.


Se oversikt over arrangementer i regi av nettverket.

Se oversikt over medlemmer i nettverket.

Foto øverst på siden: Katharina Grosse Double Flour Painting, BRANDTS - Museum for Kunst og Visuel Kultur, Odense, 2004. Kurator: Lene Burkard. Foto: Torben Eskerod.


  • Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto.
  • Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.
  • Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

Nettverket anbefaler

Fri luft

Kitty L. Kielland
16. juni - 29. oktober 2017, Stavanger Kunstmuseum


Billedstorm // Image Storm

En tematisk kunstudstilling om køn, tabuer og ytringsfrihed i billedernes verden – fra reformationen til i dag.
28. september - 30. desember 2017, Kvindemuseet i Danmark

Kontakt oss

Nettverket er støttet av

Kulturrådet, logo


Logo, NTNU


Logo, Universitetet i Bergen


Logo, Nordic Culture Point


Logo, dansk-norsk samarbeid