<b>Kunstmangfold</b>

Kunstmangfold - Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene

Om nettverket

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene har til formål å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger.

Initiativene skal reflektere demokratiske utfordringer. Nettverket og aktivitetene er finansiert gjennom Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle og Kulturkontakt Nord. Nettverket er initiert av kunsthistorikerne Sigrun Åsebø (Universitet i Bergen) og Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU).


Bakgrunn

Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på likestilling. Skandinavisk feminisme forbindes gjerne med familiepolitiske spørsmål, likelønn og arbeidslivsproblematikk, og kampen for kjønnslikestilling har vært en vesentlig del i utviklingen av velferdsstaten i de nordiske land sett under ett. Spørsmål om likestilling og mangfold har også jevnlig vært aktuelle debattema på kunstfeltet og i kunstmuseene i de nordiske land, og til tross for fokus, så har feminisme bare vært en betinget suksess også her. Kvinner og minoriteter er fortsatt underrepresentert i museenes samlinger, de får færre separatutstillinger og kataloger.

Få i dag bestrider at hvit, vestlig, maskulin subjektivitet er overrepresentert i kunstmuseenes innkjøps-, utstillings- og formidlingspraksis og at feministiske perspektiver er relevante, spørsmålet er bare hvilken feminisme? Hvilke postkoloniale, skeive, transnasjonale perspektiver trengs? Hva er nasjonal identitet – eller hva kan det være i dag? Hva er kvalitativt sett god kuratering, samlingsforvaltning og formidling ift. kjønn, likestilling og mangfold?


Se oversikt over arrangementer i regi av nettverket.

Se oversikt over medlemmer i nettverket.


Fotos

 • Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto:

  Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto: 

   

 • Fra udstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

  Fra utstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

   

 • Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto.

  Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto. 

   

 • Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

  Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

   

 • Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

  Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

   

Kontakt oss

Kontakt oss

Sponsorlogoer

Nettverket er støttet av

Kulturrådet, logo


Logo, NTNU


Logo, Universitetet i Bergen


Logo, Nordic Culture Point


Logo, dansk-norsk samarbeid