Kunstmangfold - Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene

Om nettverket

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene har til formål å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger.

Initiativene skal reflektere demokratiske utfordringer. Nettverket og aktivitetene er finansiert gjennom Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle og Kulturkontakt Nord. Nettverket er initiert av kunsthistorikerne Sigrun Åsebø (Universitet i Bergen) og Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU).


Bakgrunn

Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på likestilling. Skandinavisk feminisme forbindes gjerne med familiepolitiske spørsmål, likelønn og arbeidslivsproblematikk, og kampen for kjønnslikestilling har vært en vesentlig del i utviklingen av velferdsstaten i de nordiske land sett under ett. Spørsmål om likestilling og mangfold har også jevnlig vært aktuelle debattema på kunstfeltet og i kunstmuseene i de nordiske land, og til tross for fokus, så har feminisme bare vært en betinget suksess også her. Kvinner og minoriteter er fortsatt underrepresentert i museenes samlinger, de får færre separatutstillinger og kataloger.

Få i dag bestrider at hvit, vestlig, maskulin subjektivitet er overrepresentert i kunstmuseenes innkjøps-, utstillings- og formidlingspraksis og at feministiske perspektiver er relevante, spørsmålet er bare hvilken feminisme? Hvilke postkoloniale, skeive, transnasjonale perspektiver trengs? Hva er nasjonal identitet – eller hva kan det være i dag? Hva er kvalitativt sett god kuratering, samlingsforvaltning og formidling ift. kjønn, likestilling og mangfold?


Aktuelt


Se oversikt over arrangementer i regi av nettverket.

Se oversikt over medlemmer i nettverke


 • Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto:

  Fra utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Anchorage Museum, Alaska. Kuratorer: Marit Anne Hauan og Charis Gullickson. Viste verk: Aslaug M. Juliussen HornSpinne (2006) og Britta Marakatt-Labba Historien (2003-07). Foto: 

   

 • Fra udstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

  Fra utstillingen Marit Victoria Wulff Andreassen: Through the Woods. Stavanger kunstmuseum, 2014. Kurator: Vibece Salthe. Foto: Oddbjørn Løken Aarsted.

   

 • Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto.

  Utstillingen "What’s Happening?" Statens Museum for Kunst, København, 2015. Kurator: Birgitte Anderberg. Foto: SMK Foto. 

   

 • Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

  Bettina Camilla Vestergaard "Andre Strejftog" på utstillingen KVINDER FREM! Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2015. Kuratorer: Ulla Angkjær Jørgensen og Birgitte Ejdrup Kristensen. Foto: Anders Sune Berg.

   

 • Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

  Hanne Tyrmi Domestic Accidents. Udstillingen The Lost Thing, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2014. Kurator: Tone Lyngstad Nyaas. Foto: Øystein Thorvaldsen

   

Nettverket anbefaler

FRI LUFT. Kitty L. Kielland

Den første gjennomgripende utstilling noensinne om og med Kitty L. Kielland (1843–1914). Utstillingen viser 100 arbeider og dokumenterer at Kielland var yrkesaktiv som kunstner hele sitt liv i tillegg til at hun var en ivrig samfunnsdebattant. Utstillingen viser også at hun plaserer seg blant sin generasjons betydelige landskapsmalere.

Lillehammer kunstmuseum, 18. november 2017 29. april 2018

Kontakt oss

Nettverket er støttet av

Kulturrådet, logo


Logo, NTNU


Logo, Universitetet i Bergen


Logo, Nordic Culture Point


Logo, dansk-norsk samarbeid