Studier

Institutt for historiske studier

Studier

Lektorstudenter får undervisning på Kristiansten festning i Trondheim

Vi tilbyr forskningsbasert undervisning på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fagområdene vi undervises innen omfatter arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning.


Bachelor, master-, års- og doktorgradsstudier

3-årige bachelorstudier

5-årig masterprogram

2-årige masterstudier

Årsstudier

Doktorgradsstudier

07 okt 2019

Til deg som er student

Kontakt

Kontakt

Professor Magne Njåstad er undervisningsleder ved instituttet.

For spørsmål om studier og studieveiledning: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no