GoForIT

GoForIT

– Hvilken kompetanse trenger fremtidens IT-profesjonelle i bærekraft?

 
Verden står overfor betydelige miljøutfordringer der IT har en sentral rolle, både som del av problemet og som del av løsningen. Arbeidslivet og IT-utdanningene må finne ut hva slags kompetanse som trengs for at arbeidslivet skal kunne satse strategisk på bærekraft og for at IT-utdanningene skal lykkes med å utdanne kandidater som har den relevante kompetansen. Excited deltar aktivt i GoForIT, et samarbeid mellom NTNU (Institutt for Datateknologi og Informatikk), Universitetet i Agder, Bouvet ASA og IKT Norge, der vi inviterer til et felles løft for bærekraft gjennom samarbeid mellom akademia og IT-bransjen.

I denne filmen kan du se rektor ved NTNU og UiA fortelle om prosjektet. 
https://ntnu.app.box.com/s/6x91hrdl2w8gv9xmul8cfqh2nciumzjw

Den 9.juni 2020 inviterer prosjektet til  et innspillsmøte der IT-bransjen kan fortelle hva de ønsker seg i denne sammenhengen. Påmelding via IKT Norge, med frist 6.juni. Excited og NTNU bidrar i dette møtet ved å sette problemstillingen i et utdannings-/pedagogisk perspektiv. 

 

 

 


Career readiness

Career readiness

Prosjektet jobber for å styrke og utvikle sammenhengen mellom utdannelsen vi gir våre studenter og den yrkeshverdagen de går til når de blir uteksaminert fra oss. 

Les mer om prosjektet her

Samarbeidspartnere

Partnere