Kategorier
Fagskriving NTNU-publikasjoner Språkvitenskap

Ny bok om tolking som profesjon

Nylig ble boka Tolking- Språkarbeid og profesjonsutøvelse utgitt på Gyldendal forlag.

 

Redaktørene Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson og Eli Raanes er ansatte på ISL, Institutt for språk og litteratur, NTNU. I tillegg har flere ISL-ansatte bidratt med bokkapitler.

Fra forlagets bokomtale:

«Kapitlene tar for seg mange ulike sider ved tolkens kunnskaper, ferdigheter, yrkesutøvelse og profesjonsstatus. Til sammen gir kapitlene en grundig redegjørelse for hva tolken må kunne, samt noen av utfordringene både tolker og alle som skal kommunisere gjennom tolk, kan støte på.

Norske og svenske bidragsytere belyser ulike sider av tolkens arbeid med språk og kommunikasjon og drøfter tolkens samarbeid med og relasjon til andre. Det er bare noen
få tiår siden tolker begynte å få lønn betalt av det offentlige, og tolking er dermed en av de yngste profesjonene vi har. Andre profesjonsutøvere kan fremdeles være ukjent med
tolkens arbeidsoppgaver og utfordringer, og dermed usikre på hvordan de skal forholde seg til eller arbeide gjennom tolk. Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse er et
bidrag til en bevisstgjøring om tolking og arbeid gjennom tolk.»

Haualand, Nilsson og Raanes (red.), Tolking- Språkarbeid og profesjonsutøvelse, Gyldendal forlag, Oslo, 2018

 

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Av Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket.

3 svar til “Ny bok om tolking som profesjon”

Av de tre redaktörerna är två anställda på ISL, och den tredje (Hilde Hauland) som nu är på OsloMet var postdok på HiST och följde med över till ISL när vi kom dit. Följande anställda på ISL har kapitel (ett eller flera) i boken: Charlotte H Agerup, Sigrid Slettebakk Berge, Lindsay Ferrara, Rolf Piene Halvorsen, Anna-Lena Nilsson, Marianne P Nyhus, Eli Raanes, Torill Ringsø.

Hei,
takk for påminnelsen!
Jeg beklager feilen og har nå rettet opp i innlegget.
Igjen- gratulerer med publikasjon,

Med vennlig hilsen Inger

Hei!

Tusen takk for en veldig velskrevet og informativ bok om tolking. Veldig god artikkelsamling, hvor noen av dem inneholdt kloke ord til ettertanke. Min kone og jeg har dratt god nytte av denne. Vi driver med tolking mellom polsk og norsk. Tolkefaget er komplekst, og utdanningsmulighetene, ihvertfall i Norge er veldig begrenset. Derfor er bøker som dette et kjærkomment bidrag for oss 🙂

Legg igjen en kommentar