NTNU og SINTEF: Bedre sammen

NTNU og SINTEF: Bedre sammen

Tvilling-institusjonene har samarbeidet nært helt siden SINTEF ble opprettet i 1950. I dag produserer ansatte sammen 450 vitenskapelige artikler hvert år. NTNU og SINTEF deler mange laboratorier og deltar i 27 nasjonale forskningssentra. Mer enn 20 Gemini-sentre samarbeider på faggruppenivå. 50 ansatte ved SINTEF har bistillinger ved NTNU, og motsatt vei er det 460 NTNU-ansatte som gjør oppdrag for SINTEF.

Bedre sammen

Prosjektet «Bedre sammen» skal videreutvikle samhandlingen mellom NTNU og SINTEF.

«Bedre sammen» ble startet høsten 2014, for å utrede hvordan de to organisasjonene i samarbeid kan oppnå økt kvalitet i forskningen og bedre internasjonal konkurransekraft.

Mål for samarbeidet

  • NTNU og SINTEF skal samarbeide strategisk om ut vikling av virksomhetene på alle relevante nivåer og fagområder.
  • Samarbeidet skal preges av en grunnleggende, gjensidig respekt for hverandres oppgaver og egenart, og forståelse for hverandres roller og rammebetingelser.
  • Samarbeidet mellom faggrupper i NTNU og SINTEF er selve grunnmuren i relasjonen og skal optimaliseres som en del av Bedre sammen-prosessen.
  • Når det er faglig relevant skal NTNU og SINTEF samarbeide om forksningssentra som SFI og FME. Det bør også samarbeides om SFF når det er relevant. Samarbeidet skal være basert på komplementaritet, ryddighet og forutsigbarhet.
  • NTNU og SINTEF skal samarbeide om langsiktig posisjonering i forhold til EUs virkemidler og om å vinne fram i konkurransen om EU-midler.
  • NTNU og SINTEF skal styrke samarbeidet om å veilede doktorgradskandidater som samfunnet har behov for. 
  • Partene skal samarbeide strategisk om forskningsinfrastruktur som grunnlag for fremragende forskning. Samarbeid om førsteklasses laboratorier skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer og utvikle norsk næringsliv. Samarbeidet skal være basert på ryddighet og forutsigbarhet.
  • NTNU og SINTEF skal samarbeide om å gi klare og entydige forsknings- og innovasjonspolitiske råd. 

Råd til politikerne

I forkant av Stortingsvalget 2017 utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi, helse og digitalisering noen felles tilrådinger til politikerne:

Prosjektets rapporter

Felles dokumenter og presentasjoner

THE rangering

Mest produktive samarbeid

Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv og rektor NTNU Gunnar Bovim

THE – Times Higher Education World University Rankings har rangert NTNU som nummer én blant verdens universiteter om å samarbeide med en enkelt industripartner: SINTEF. 

9,1 prosent av NTNUs forskningspublisering er i samarbeid med SINTEF.

9. mars 2017