Bedre skolestart for alle – et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune

Bedre skolestart for alle – et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune

Barn husker. Foto

«Bedre skolestart for alle – Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune» er et samarbeid mellom Trondheim kommune, forskere ved NTNU, DMMH, Linneuniversitetet og Roskilde universitet. Trondheim kommune er prosjektansvarlig og NTNU er prosjektleder. Prosjektet mottar støtte fra Norges Forskningsråd (2020-2024).

Bakgrunn

Det eksisterer kunnskap som viser at dagens modell for skolestart ikke lykkes med å gi alle barn den skolestarten de fortjener, til tross for at opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring og seksårsreformens utrykker gode intensjoner. For å få mer kunnskap i arbeidet med å lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barns beste, ønsker Trondheim kommune å være pilotkommune på utprøving av ulike modeller for en bedre skolestart. 
 
Innovasjonsprosjektet er en del av en større satsing for å bedre sammenheng og kontinuitet i overgangen mellom barnehage og skole. Innovasjonsprosjektet er forankret i Trondheim kommunes strategi på oppvekstfeltet «Stein, saks, papir – en strategi for å bygge sterke Barnefellesskap» og tar sikte på å iverksette tiltak i praksis som skal forbedre barn, lærere og foreldres opplevelse av skolestart. 
 
Innovasjonsprosjektet er todelt, og har en intervensjonsdel og en forskningsdel. Trondheim kommune har ansvar for gjennomføring av intervensjonsdelen av prosjektet, og forskerne har ansvar for forskningsdelen. Forskerne vil bruke aksjonsforskningsmetodisk tilnærming og kvalitative metoder for å skaffe kunnskap om hvordan barn, foreldre og lærere i barnehage og skole deltar i og opplever overgangen fra barnehage til skole før og etter ulike innovasjonstiltak er gjennomført. Kunnskapen som produseres vil være med på å gi bidrag til forskningsfeltet og kan gi muligheter til å utvikle en bedre skolestart for alle. 
 
På grunn av covid 19 er deler av prosjektet forskjøvet.

Prosjektledere


Helene Berntsen Svensson

Helene Berntsen Svensson. Photo

Helene Berntsen Svensson

Prosjektansvarlig

Rådgiver, Kommunedirektørens fagstab

Trondheim kommune


Maria Øksnes

Maria Øksnes. Photo

Maria Øksnes

Prosjektleder

Professor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning, NTNU


Bedre skolestart tekst 2

Mediebidrag

Bekymret for barns lek i SFO. NRK Nyhetsmorgen, 28.desember 2023.

Frilek: Gi leiken tilbake til førsteklassingene. Artikkel på Utdanningsforbundet.no, 6. oktober 2023.

Professor vil kaste tester av 6-åringer. Intervju av Maria Øksnes i Klassekampen, 29. september 2023.

Tar leken tilbake. Kronikk i Klassekampen, 25. september 2023.

Lite lek i skolen skaper bekymring. Kronikk i Aftenposten, 27. juni 2023.

Lærte en lekse om samarbeid. Intervju av Helene B. Svensson og Maria Øksnes på forskning.no, 15. juni 2023.

Skolens mangel på mening. Kronikk i Adresseavisen, 21, april 2022.

Hva mener vi med lek i skolen? Kronikk i Adressa, 6. september 2021.

Er det plass til barnas lek i skolen? Kronikk i Vårt Land, 30. august 2020.

I disse dager rulles fagfornyelsen ut i landets skoler. Denne læreplanreformen lover blant annet mer lek, utforsking og praktisk læring i skolen. Vektleggingen av lek og praktisk læring ønskes velkommen over hele det politiske spekteret og blant lærere og skoleledere. I en kronikk skriver Einar Sundsdal, førsteamanuensis i pedagogikk, NTNU og Maria Øksnes, professor i pedagogikk, NTNU, at de er spente på om skolen også vil ha plass til den lekende leken: den leken barna styrer selv, og der de er frie fra krav om kunnskapsutvikling og prestasjon.

Pedagoger vil ha mer lek i skolen. NRK Dagsnytt 18, 5. mai 2020.

La skolen etter coronaviruset bli en lek! Kronikk i VG, 4. mai 2020.

Når vi nå ønsker barna velkommen tilbake til skolen, har vi to valg: vi kan skynde oss å «ta igjen det tapte» eller vi kan la barna gjenerobre hverdagen på sin egen måte: gjennom lek! I kronikken «La skolen bli en lek etter korona» stiller forfatterne Einar Sundsdal, Maria Øksnes, Trude Evenshaug, Dag Nome, Lars Løvlie seg kritisk til fokus på å ta igjen det tapte fordi det vil kunne bidra til å øke stresset barna opplever i situasjonen vi står i og ødelegge gleden ved å lære.


Bedre skolestart for alle: logoer

Samarbeidspartnere


Finansiering

Prosjektet er finansiert av

Logo Forskningsrådet.