Publikasjoner

Publikasjoner

Bøker

Barns lek i skolen. Utgitt hos Fagbokforlaget. 2020.

At barn leker, er det liten tvil om. Av den grunn kan det være lett å ta tematikken for gitt og tenke at dette gir seg selv. Men lek i skolen er ingen opplagt sak. I boken diskuterer forfatterne hva lek i skolen kan være. Gjennom en bred oversikt viser forfatterne til ulike faglige og vitenskapelige perspektiver på lek og diskuterer hvilke læringssyn og hvilket elevsyn som springer ut av disse perspektivene.

Artikler

Sundsdal, E.  & Øksnes, M (2021). The Value of Play in Education. Oxford Research Encyclopedia of Education

Faglig presentasjon

Lyngseth, E. J, Olaussen, O. I. & Smeby, K. W. (2021). Introduksjon til forskningsprosjektet ‘Bedre skolestart for alle - et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune’. Foredrag FoU-lunsj, DMMH, 17. november 2021.

Konferansebidrag

Lyngseth, E.J. (2021). Collaboration across professions in Early Childhood Centers (ECCs) and school. Posterpresentasjon, symposium: Transition in the Early Years. EECERA conference, 7. september 2021.

Lyngseth, E.J. & Smeby, K. (2021). Improving children`s transitions from Early childhood Centers (ECCs) to school. Posterpresentasjon, EECERA conference, 10. september 2021.

Schanke, T. & Øksnes, M. (2021), Barns lek som deltakelse i skolen. Invitert paperpresentasjon, Lek i begynneropplæringen, nasjonal konferanse, Drammen, 22. september 2021.

Lek i begynneropplæringa (2021). Paneldebatt, Haug, P., Lillejord, S., Løndal, K., Sandvik, M., Rydland, V., Wolf, K. D. og Øksnes, M. Nasjonal konferanse, Drammen, 23. september 2021.

Øksnes, M. (2021). «I barnehagen bestemte vi ikke så mye, der bare lekte vi!»
Perspektiver på barns lek i barnehagen og voksnes rolle. Praksisseminar, Høgskolen i Østfold, 18. november 2021

Mediebidrag

Er det plass til barnas lek i skolen? Kronikk i Vårt Land, 30. august 2020.

I disse dager rulles fagfornyelsen ut i landets skoler. Denne læreplanreformen lover blant annet mer lek, utforsking og praktisk læring i skolen. Vektleggingen av lek og praktisk læring ønskes velkommen over hele det politiske spekteret og blant lærere og skoleledere. I en kronikk skriver Einar Sundsdal, førsteamanuensis i pedagogikk, NTNU og Maria Øksnes, professor i pedagogikk, NTNU, at de er spente på om skolen også vil ha plass til den lekende leken: den leken barna styrer selv, og der de er frie fra krav om kunnskapsutvikling og prestasjon.

Pedagoger vil ha mer lek i skolen. NRK Dagsnytt 18, 5. mai 2020.

La skolen etter coronaviruset bli en lek! Kronikk i VG, 4. mai 2020.

Når vi nå ønsker barna velkommen tilbake til skolen, har vi to valg: vi kan skynde oss å «ta igjen det tapte» eller vi kan la barna gjenerobre hverdagen på sin egen måte: gjennom lek! I kronikken «La skolen bli en lek etter korona» stiller forfatterne Einar Sundsdal, Maria Øksnes, Trude Evenshaug, Dag Nome, Lars Løvlie seg kritisk til fokus på å ta igjen det tapte fordi det vil kunne bidra til å øke stresset barna opplever i situasjonen vi står i og ødelegge gleden ved å lære.