Mer om AUR-Lab

Metodeutvikling, tester, verifikasjon og kalibrering av nye instrumenter til marine overvåkning og kartlegging vil være fokusområder, siden NTNU har en nasjonal nisje for undervannsinstrumentering.  Laben vil bli brukt til tverrfaglig utdanning og forskning ved NTNU og vil kombinere numeriske simuleringer, modellforsøk, fullskalaforsøk og tokt.

For NTNU er denne satsningen et ledd i strategien mot havromsforskning og vil således være et naturlig bidrag inn mot satsningen mot det framtidige "Ocean Space Center".

NTNUs forskningsfartøy Gunnerus og eksiterende undervannsfarkoster, som Minerva, vil bli benyttet. I tillegg oppgraderes infrastrukturen med ytterligere flere undervannsroboter. En rekke stipendiater og hovedoppgavestudenter er i full gang med sine arbeider knyttet til AUR-Lab.

NTNU vil også som en del av AUR-Lab og fremtidig satsning på Ocean Space Center lansere Trondheim Biologiske Stasjon (TBS) som et nytt senter for forskning og kvalifisering av subsea teknologi for olje og gass og marine operasjoner. Da kan vi utføre maritime, olje- og gassforskning hånd i hånd med biologi og miljø. NTNU har også Marin og maritim forskning som strategisk forskningsområde.

Arbeidet vil skje i samarbeid med Sintef Marintek.