Digitale utstillinger

Digitale utstillinger

Portrett av Fredrikke Marie Qvam Fredrike Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var en kjent og viktig kvinne i norsk kvinnebevegelse i sin tid. Hun var en av dem som sto fremst i kampen når det gjaldt for å få like politiske rettigheter for kvinner. Nettutstillingen viser hennes liv og engasjement i de forskjellige foreninger som hun stiftet eller var et viktig medlem i. Se nettutstillingen om Fredrikke Marie Qvam.

Illustrasjon Gamle rådhus-brannHenrik Mathiesen

Henrik Mathiesen (1847-1927) var en kjent og aktet trøndersk lokalhistoriker og tegner. Han regnes som Trøndelags første byhistoriker, og skrev den aller første historiske fremstillingen om Trondheim i middelalderen. Nettutstillingen viser tegninger og dokumenter fra hans rikholdige arkiv. Se nettutstillingen Henrik Mathiesen.

Bregne - illustrasjon fra Flora NorvegicaFlora Norvegica

I 2016 har Flora Norvegica - Norges første flora - 250-års jubileum. Biskop Johan Ernst Gunnerus sto for utgivelsen av del 1 i 1766. Del 2 ble utgitt posthumt i 1774. Plantene i Flora Norvegica presenteres ut i fra funnsted og funndato, noe botanikere seinere har framhevet som noe av det viktigste ved verket. Se nettutstillingen om Flora Norvegica.

Bilder i formidlingens tjenesteNettutstilling om Portrett jente - presentasjonsbilde

NTNU Universitetsbiblioteket har samlet bilder i over hundre år, og samlingen har vokst til ca. en million bilder og negativer. Samlingen dekker tiden fra 1850-årene, men hovedtyngden er fra 1880-årene til 1930-årene. Denne nettutstillingen gir et lite glimt inn i Universitetsbibliotekets rikholdige samling, og viser hvordan bilder kan fungere som presis dokumentasjon historisk, rettslig og kulturelt. Se nettutstillingen om Bilder i formidlingens tjeneste.

Landslova

Kong Magnus Lagabøter var den første som ga ut ei lovsamling for heile Noreg. Den blir kalla Magnus Lagabøters landslov, og ble delt ut til tingmennene på kvart av dei fire norske tinga i åra mellom 1274 og 1276. NTNU Gunnerusbiblioteket har fleire utgåver av Landslova. Se nettutstillingen Landslova.

Nettutstilling om NTNU UB 100 år Jubileum: NTNU Universitetsbiblioteket 100 år

I forbindelse med markeringen av NTNU UBs 100-årsjubileum ble det produsert en bildeserie med historiske tilbakeblikk.

Det ble også utviklet et nettsted som presenterer bibliotekets utvikling gjennom 100 år (arkivert som pdf, 30MB).


Mini calevent portlet

Fysiske utstillinger