Fagressurser

Generell hjelp

Master-/Diplomoppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria

Sentrale tidsskrift innen økonomi og ledelse


Sentrale databaser

For tilgang til alle bibliotekets databaser, se siden Bruke bibliotekets databaser.

Databasene er også direkte søkbare via fanen «Databaser» i søkeverktøyet Oria.

Tilgang til ressursene forutsetter vanligvis at du er på NTNUs nettverk eller tilkoblet via VPN.

Amadeus : Oppgradert til Orbis fra 2019.

ATEKST : Mediearkiv fra Retriever. Arkivet inneholder papiravisenes originale utgaver av norske riks-, region- og lokalaviser. Inneholder ca 1300 norske aviser og andre periodika, ca 370 kommunale nettsider og radio- og TV-ressurser på nett.

Dersom du har behov for å laste ned et stort antall artikler (mer enn de 500 nedlastingene A-tekst tillater per sesjon), kontakt biblioteket: licensing@ub.ntnu.no

Audit Analytics : Revisjonsdata.
Universitetsbiblioteket abonnerer på to moduler: 
* Audit + Compliance: Består av 10 databaser og dekker alle SEC-registrerte selskaper. Innhold er blant annet: revisorendringer gjort av offentlige selskaper siden 2000, daglig oppdatering av hvem som reviderer alle offentlige selskaper. Revisjonsgebyrdata for offentlige selskaper siden 2000, revisorrapporter om regnskap som er offentliggjort siden 2000, endringer i ledelse mm. Les mer om databasen.
* Europa: Består av syv databaser og sporer selskaper som er notert på EEA og sveitsiske børser. Innhold blant annet: revisjonsgebyr, revisoranmerkninger, revisorendringer, korrigering av feil mm. Les mer om databasen.
Tilgang via WRDS. Også mulighet for tilgang via AuditAnalytics.com.
Kom-i-gang-guide.  

*The Audit + Compliance module is composed of ten databases and covers all SEC registrants. More information can be found here.
*Europe module is composed on seven databases and tracks companies listed on EEA + Swiss exchanges. More information can be found here.
Access through WRDS. Access also possible through AuditAnalytics.com.
Getting started guide.

Business Source Complete : Vitenskapelige artikler innen økonomi og ledelse, industri- og markedsrapporter, bedrifts- og landinformasjon og forfatterprofiler.

Research articles from peer reviewed journals, articles from trade journals and business magazines, case studies, industry reports, market research reports, country reports, company profiles, SWOT analyses, author profiles over the most-cited authors in the database, and more.

Brønnøysundsregistrene Med blant annet Regnskapsregisteret, som inneholder årsregnskap fra alle regnskapspliktige enheter, med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Du kan selv bestille fullstendig årsregnskap via disse nettsidene. Du vil motta regnskapet på e-post innen kort tid.

Compustat Omfattende markeds- og finansiell informasjon med aktive og inaktive bedrifter fra hele verden, også historiske data. Har tilgang til «Global» og «North America». Tilgang via WRDS.

CCM (Compustat/CRSP merged database): Database som gjør det mulig å søke samtidig i børsinformasjon fra CRSP og fundamentale selskapsdata fra Compustat. Tilgang via WRDS.

CRSP 1925 US Stock Database Historisk prisinformasjon og selskapshendelser (corporate actions) fra NYSE, NASDAQ, Amex og Arca, helt tilbake til 1925. Tilgjengelig via WRDS.

dib er et komplett verktøy innen økonomi og selskapsrett. Her finner du kunnskap, maler og sjekklister. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post. Du får også tilgang til Kontohjelp med samme brukernavn og passord.

EconLit The American Economic Association’s elektroniske bibliografi. Indekserer økonomisk litteratur fra hele verden. Omfatter bla. artikler, bøker, bokanmeldelser og avhandlinger.

Eikon (Datastream) Finansielle data, bedrifts- og markedsinformasjon for selskaper over hele verden. I tillegg tidsserier fra flere millioner globale finansielle instrumenter, verdipapirer og indikatorer for ulike aktivaklasser. Integreres gjennom add-ins med Excel, Powerpoint og Word. Tilgang for studenter i Finanssonen på Økonomibiblioteket og Kjelhuset, rom 322 (for IØT). Du kan reservere tid her ved å velge område Gløshaugen og dataarbeidsplass ved bygning Adolf Øien-bygget eller Kjelhuset. Du kan få veiledning.
Er du ansatt ved NTNU? Ta kontakt med licensing@ub.ntnu.no for å få tilgang.
Ta kontakt med Økonomibiblioteket for mer informasjon.

Emerald Fulltekstartikler fra ca 200 tidsskrifter innen ledelse og administrasjon.

Enin Norske bedriftsdata (også noe nordisk). Total oversikt over selskaper, regnskapstall, risikovurdering  med mer. Se mer informasjon på Enins nettside. Tilgjengelig via web-løsning eller API. For tilgang, ta kontakt med biblioteket ved licensing@ub.ntnu.no

Europa World Oppslagsverk som gir grundig politisk, økonomisk, historisk og sosial informasjon om mer enn 250 land og områder i verden.

FACTIVA gir deg tilgang til aviser, tidsskrifter og nyheter fra tusenvis av aviser som Financial Times, Wall Street Journal, Le Monde and El Pais. Du finner også bedriftsinformasjon og finansielle instrumenter: Aksjer, valuta, fond og aksjeindekser

Idunn Norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget innen juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag og økonomi i fulltekst.

IEA statistics Statistikk fra International Energy Agency. Del av OECD iLibrary.

IMF eLibrary Over 20 000 publikasjoner fra IMF (International Monetary Fund), gratis tilgjengelig

JSTOR Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi.

Kontohjelp Gir svar på bokføringsspørsmål med kontering, mva, satser og utfyllende veiledninger. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post.
Du får også tilgang til dib med samme brukernavn og passord.

Lovdata Pro Tilgang til Norges lover, Lovtiend avd. I, Lovtiend avd. II, nyeste høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, sentrale og lokale forskrifter, arbeidstilsynets veiledninger og veiledning til interkontrollforskriften. Studenter har tilgang til bibliotekversjonen av Lovdata Pro på følgende url-adresse http://lovdata.no/pro/ip , fra på skolens IP-område (eller VPN). Ansatte registrerer seg som personlige brukere ved å gå inn på www.lovdata.no, velge «Logg inn» og følge instruksjonene.

OECD iLibrary OECDs publikasjoner i fulltekst. Bøker, rapporter, tidsskrifter og statistikkdatabaser innen disse temaene: landbruk og mat, utvikling, økonomi, utdanning, energi, miljø, finansiering og investering, styring, industri og service, atomkraft, vitenskap og teknologi, sosiale problemer, migrasjon og helse, skatt, handel, transport, urban-, regional- og rural utvikling. IEA Statistics er inkludert. 

Orbis Inneholder omfattende bedriftsinformasjon fra mer enn 300 millioner børsnoterte og unoterte selskaper. De børsnoterte selskapene er i et mer detaljert format. Orbis er en oppgradering av Amadeus og dekker 10 år tilbake i tid.

Proff Forvalt er sagt opp ifra 01.01.2023. Bruk Enin for norske bedriftsdata. (Se mer informasjon over.)
www.proff.no er tilgjengelig for alle.

Rettsdata En samling av juridiske databaser. Pålogging via Feide.

Science Direct Fulltekstdatabase innen naturvitenskap, medisin, økonomi og teknologi.

Scopus Vitenskapelig referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter, konferanser, patenter og bøker.Veiledninger.

SpringerLink Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Basen dekker mange fagområder, men først og fremst naturvitenskap.

Titlon Økonomiske data fra Oslo Børs for alle universiteter og høgskoler i Norge. Innhold er detaljerte daglige økonomiske data med fullt justerte priser. I tillegg til aksjer og fond er det data om indekser, obligasjoner og derivater. Databasen inneholder data tilbake til 1980 og driftes av UiT.

Web of Science (ISI) Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-).Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.

World Bank e-Library Gir fullteksttilgang til publikasjoner utgitt av Verdensbanken: ca. 8000 bøker, rapporter, tidsskrifter mm.

WRDS Wharton Research Data Services (WRDS) er en nettbasert portal hvor man kan laste ned kvantitativ forskningsdata fra ulike finans- og økonomikilder. WRDS ble utviklet ved Wharton School of Business ved University of Pennsylvania i 1993, som et verktøy for å støtte egen forskningsaktivitet og siden har tjenesten utviklet seg til å bli et svært viktig og anerkjent verktøy for 30.000 brukere over hele verden. På NTNU er databasene Compustat, CRSP og Compustat/CRSP merged database (CCM) tilgjengelig via WRDS. I tillegg er en del andre kilder inkludert.
Slik får du tilgang til WRDS:
Hvis du allerede har en bruker: Gå til denne adressen: https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/index.cfm?
Hvis du skal registrere deg som bruker: Gå til denne adressen: https://wrds-web.wharton.upenn.edu/ – Velg Register og fyll ut skjemaet. Det sendes en forespørsel til NTNUs kontaktperson som bekrefter at du tilhører NTNU og kan godkjennes som WRDS-bruker.

Zephyr er sagt opp ifra 01.01.2023. Se mer informasjon på Innsida.
Du kan finne informasjon om fusjoner og oppkjøp (mergers and acquisitions) i Eikon (Datastream). Se informasjon over.

Tidsskrifter / Journaler

Hvordan søke på artikkelnivå:

  • oria.no – i avansert søk kan du avgrense til materialtype artikler.
  • Google ScholarVi har gjort alle våre e-tidsskrifter tilgjengelig via Google Scholar.

Her finner du:
* relevante tidsskrift innen Finans
* relevante tidsskrift innen Regnskap og revisjon
* relevante tidsskrift innen Samfunnsøkonomi
* relevante tidsskrift innen Økonomi, administrasjon og ledelse

Vi anbefaler også tjenesten BrowZine
Med BrowZine kan du enkelt holde deg oppdatert på ditt fagområde, f. eks Economics: