Fagressurser, nyheter og tips innen økonomi og ledelse

Fagressurser

Generell hjelp

Master-/Diplomoppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria

Sentrale tidsskrift innen økonomi og ledelse


Sentrale databaser

For tilgang til alle bibliotekets databaser, se siden Bruke bibliotekets databaser.

Mange av databasene er for øvrig direkte søkbare via Litteratursøk for studenter eller i søkeverktøyet Oria.

Tilgang til ressursene forutsetter vanligvis at du er på NTNUs nettverk eller tilkoblet via VPN.

ABI/Inform Collection Økonomi, ledelse og handel – vitenskapelige tidsskrift, bransjetidsskrift, avhandlinger, markedsrapporter, industrirapporter, business cases og økonomi/handelsnyheter. Internasjonale topptidsskrifter innen bl.a. samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, administrasjon, ledelse, markedsføring, finans, informasjonsteknologi. Basen gir også informasjon om mer enn 60000 bedrifter og landinfo gjennom EIU Country Reports. ABI/INFORM er fra 2019 utvidet til Business Premium Collection

Accounting, Tax & Banking Collection  – tidsskriftsartikler, avhandlinger, working paper og aviser.

Amadeus : Oppgradert til Orbis fra 2019.

Asian & European Business Collection Vitenskapelige tidsskrifter, aviser og andre nyhetskanaler. Relevant for studier innen business og finans.

ATEKST Fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser.
Les her om begrensninger for bruk av Atekst.

Business Market Research Collection Informasjon fra Hoover’s Company Profiles, OxResearch fra Oxford Analystica, og Stillbilde, som kan brukes til å lage bedrifts- , industri- , økonomiske-  og geopolitiske- markedsundersøkelser.

Business Premium Collection ABI/Inform Collection er fra 2019 utvidet til Business Premium Collection. Innholdet i hele denne samlingen er nå :

Business Source Complete Fulltekstartikler innen økonomi og ledelse, industri- og markedsrapporter, bedrifts- og landinformasjon og forfatterprofiler.

Business Video Database Lederintervjuer, casestudier, corporate training og “how to”-videoer som kan brukes i undervisning og studentoppgaver i et bredt spekter av emner innen business.

Brønnøysundsregistrene Med blant annet Regnskapsregisteret, som inneholder årsregnskap fra alle regnskapspliktige enheter, med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Du kan selv bestille fullstendig årsregnskap via disse nettsidene. Du vil motta regnskapet på e-post innen kort tid.

Compustat Omfattende markeds- og finansiell informasjon med aktive og inaktive bedrifter fra hele verden, også historiske data. Tilgang via WRDS.

CCM (Compustat/CRSP merged database): Database som gjør det mulig å søke samtidig i børsinformasjon fra CRSP og fundamentale selskapsdata fra Compustat. Tilgang via WRDS.

CRSP 1925 US Stock Database Historisk prisinformasjon og selskapshendelser (corporate actions) fra NYSE, NASDAQ, Amex og Arca, helt tilbake til 1925. Tilgjengelig via WRDS.

dib er et komplett verktøy innen økonomi og selskapsrett. Her finner du kunnskap, maler og sjekklister. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post. Du får også tilgang til Kontohjelp med samme brukernavn og passord.

EconLit The American Economic Association’s elektroniske bibliografi. Indekserer økonomisk litteratur fra hele verden. Omfatter bla. artikler, bøker, bokanmeldelser og avhandlinger.

Eikon (Datastream) Finansielle data, bedrifts- og markedsinformasjon for selskaper over hele verden. I tillegg tidsserier fra flere millioner globale finasielle instrumenter, verdipapirer og indikatorer for ulike aktivaklasser. Integreres gjennom add-ins med Excel, Powerpoint og Word. Tilgang i Finanssonen på Økonomibiblioteket. Du kan reservere tid her ved å velge område Gløshaugen og dataarbeidsplass ved bygning Adolf Øien-bygget. Fra 8. oktober 2019 kan du få veiledning i bruk av finansdatabasene tirsdager og torsdager kl 12.00 – 14.00.

Emerald  Fulltekstartikler fra ca 200 tidsskrifter innen ledelse og administrasjon.

Entrepreneurship Database Tidsskrift, standarder, bøker, konferansepaper, avhandlinger, rapporter, video m.m. innen entreprenørskap og innovasjon.

Europa World Plus Oppslagsverk som gir grundig politisk, økonomisk, historisk og sosial informasjon om mer enn 250 land og områder i verden.

Idunn Norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget innen juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag og økonomi i fulltekst.

J.P Morgan Research Analyser, verdipapirstudier, økonomisk informasjon, bedrifts- produkt og industriinformasjon innen business og finans.

JSTOR Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi.

Kontohjelp Gir svar på bokføringsspørsmål med kontering, mva, satser og utfyllende veiledninger. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post.
Du får også tilgang til dib med samme brukernavn og passord.

Lovdata Pro Tilgang til Norges lover, Lovtiend avd. I, Lovtiend avd. II, nyeste høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, sentrale og lokale forskrifter, arbeidstilsynets veiledninger og veiledning til interkontrollforskriften. Studenter har tilgang til bibliotekversjonen av Lovdata Pro på følgende url-adresse http://lovdata.no/pro/ip , fra på skolens IP-område (eller VPN). Ansatte registrerer seg som personlige brukere ved å gå inn på www.lovdata.no, velge «Logg inn» og følge instruksjonene.

NORART Referansedatabase for norske og nordiske tidsskrifter.

OECD iLibrary OECDs publikasjoner i fulltekst. Bøker/rapporter ordnet etter tema fra 1998-. 24 tidskrifttitler. Statistikkdatabaser innen f.eks. økonomi, sysselsetting, industri, globalisering, jordbruk, handel, internasjonal utvikling, migrasjon.

Orbis inneholder omfattende bedriftsinformasjon fra mer enn 300 millioner børsnoterte og unoterte selskaper. De børsnoterte selskapene er i et mer detaljert format. Orbis er en oppgradering av Amadeus og dekker 10 år tilbake i tid.

Proff Forvalt  Kreditt- og markedsinformasjon om alle norske selskaper (aktive og passive, børsnoterte og ikke børsnoterte). Regnskapstall, også historiske, med mulighet for eksport til Excel og opplysninger om bransje, styret, eierskap, antall ansatte m.m. Egen segmenteringsmodul og analysemodul (konkurrentanalyse og regnskapsanalyse) for sammenligning  av bedrifter.

Rettsdata En samling av juridiske databaser. Pålogging via Feide.

Science Direct Fulltekstdatabase innen naturvitenskap, medisin, økonomi og teknologi.

Scopus Vitenskapelig referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter, konferanser, patenter og bøker.Veiledninger.

SpringerLink Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Basen dekker mange fagområder, men først og fremst naturvitenskap.

Titlon Økonomiske data fra Oslo Børs for alle universiteter og høgskoler i Norge. Innhold er detaljerte daglige økonomiske data med fullt justerte priser. I tillegg til aksjer og fond er det data om indekser, obligasjoner og derivater. Databasen inneholder data tilbake til 1980 og driftes av UiT.

Web of Science (ISI) Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-)og Arts & Humanities Citation Index (1975-).Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.

WRDS : Wharton Research Data Services (WRDS) er en nettbasert portal hvor man kan laste ned kvantitativ forskningsdata fra ulike finans- og økonomikilder. WRDS ble utviklet ved Wharton School of Business ved University of Pennsylvania i 1993, som et verktøy for å støtte egen forskningsaktivitet og siden har tjenesten utviklet seg til å bli et svært viktig og anerkjent verktøy for 30.000 brukere på over 37+ institusjoner i 33 land. På NTNU er databasene Compustat, CRSP og Compustat/CRSP merged database (CCM) tilgjengelig via WRDS. I tillegg er en del andre kilder inkludert.
Slik får du tilgang til WRDS:
Hvis du allerede har en bruker (gjelder masterstudenter og vitenskapelig ansatte): https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/index.cfm?
Hvis du skal registrere deg som bruker: Gå til denne adressen: https://wrds-web.wharton.upenn.edu/ – Velg Register og fyll ut skjemaet. Det sendes en forespørsel til NTNUs kontaktperson (Liv Inger Lamøy) og det blir bekreftet at du tilhører NTNU og kan godkjennes som WRDS-bruker.
Bachelorstudenter kan ikke registrere seg som personlige brukere, men kan få dagspass på WRDS på PC’er i Finanssonen i Økonomibiblioteket.
OBS! Vilkår for bruk av WRDS.

Zephyr inneholder informasjon om fusjoner og oppkjøp, både rykter, annonserte- og inngåtte avtaler, børsintroduksjoner (IPO), «private equity», «venture capital deals» og lenker til finansiell informasjon. Zephyr dekker over 10 år med globale avtaler og lenger tilbake for europeiske. Databasen oppdateres hver time.  Brosjyre.

Tidsskrifter / Journaler

Fagansvarlig for marintekniske fag og for industriell økonomi og teknologiledelse

Topp