Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Pedagogikk og lærerutdanningen

Snarvei til utvalgte ressurser:
Idunn.no – Norske artikler i fulltekst
ERIC referansedatabase for pedagogikk og beslektede fag
ISI Web of Science referanse- og siteringsdatabase for samfunnsvitenskaplige fag inkludert psykologi, pedagogikk og tverrfaglige emneområder
Norart – Norske tidsskriftsartikler, referansebase
Atekst – Fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser

PsycNET – (APA) PsycArticles og PsycINFO: fulltekst og referansebase
Psychology and Behavior Science Collection

Sociological Abstracts – dekker fagorådet sosiologi
Scopus – tverrfaglig
Pubmed– medisin

VPN Oppkobling

Aktuelle lenker:

E-bøker og E-tidsskrift:
Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Oria.no eller via leverandørene.

Svenske avhandlinger, Databasen Liberis.

Infojakten er en omarbeidet versjon av VIKO for barn i grunnskolen. Infojakten er et verktøy som kan brukes av lesedyktige elever uavhengig av lærerens datakunnskap og informasjonskompetanse. Modulene er bygd opp etter kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Verktøy til lærere, og lærerstudenter i praksis som hjelp i undervisningen. (utarbeidet ved Høgskolen i Østfold).

Topp