Pedagogikk og lærerutdanningen

Snarvei til utvalgte ressurser:

ERIC referansedatabase for pedagogikk og beslektede fag
Education Source – pedagogikkbase fra Ebsco. Den største og mest komplette samlingen av fulltekst tidsskrift innen pedagogikk. Dekker alle nivåer inne pedagogikk

ISI Web of Science – referanse- og siteringsdatabase for samfunnsvitenskaplige fag inkludert psykologi, pedagogikk og tverrfaglige emneområder

Idunn.no – Norske artikler i fulltekst
Norart – Norske tidsskriftsartikler, referansebase
Atekst – Fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser

PsycNET – (APA) PsycArticles
Psychology and Behavior Science Collection
PsycINFO – psykologibase.

Sociological Abstracts – dekker fagområdet sosiologi
Scopus – tverrfaglig
Pubmed– medisin

VPN Oppkobling

Aktuelle lenker:

 Læreplaner, kunnskapsløftet mm via utdanningdirektoratet

E-bøker og E-tidsskrift:
Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Oria.no eller via leverandørene.

Svenske avhandlinger, Databasen Liberis.

Infojakten er en omarbeidet versjon av NTNU Oppgaveskriving for barn i grunnskolen. Infojakten er et verktøy som kan brukes av lesedyktige elever uavhengig av lærerens datakunnskap og informasjonskompetanse. Modulene er bygd opp etter kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Verktøy til lærere, og lærerstudenter i praksis som hjelp i undervisningen. (utarbeidet ved Høgskolen i Østfold).

Legg igjen en kommentar