nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - dragvoll - samlinger

Bokreoler, Biblioteket Dragvoll. Foto

Åpne samlinger

Bøker som står i biblioteket (dvs. ikke utlånt eller reservert) må låneren selv hente på hylla. De tre siste årgangene av de fleste trykte tidsskrifter står i biblioteket. Disse er til utlån for 14 dager.

Lukkede samlinger

Mange av våre bøker og tidsskrifter står i lukket magasin. Disse må bestilles via Oria eller ved henvendelse i skranken. Framhenting skjer til faste tider.

 

Aviser. Foto

Aviser

Universitetsbiblioteket har trykte og elektroniske aviser

Trykte aviser

Avisene blir oppbevart i en
måned. Du finner dem i aviskroken vår.

 

Digitale aviser

Universitetsbiblioteket tilbyr tilgang til både norske og internasjonale aviser.

 

Foto: Aviser på mikrofilmAviser på mikrofilm

Vi har en stor samling av norske aviser på mikrofilm.

Biblioteket har et apparat til lesing av mikrofilm og mikrofiche.

Illegale aviser 1940-45 

Nasjonalbibliotekets avisbaser

Nasjonalbiblioteket tilbyr en rekke digitale og skannede aviser.

 

DVD-er. FotoDVD-er

Biblioteket har en stor samling  DVD-er tilknyttet emner på Dragvoll. Dette er bl.a. dokumentarer, spillefilmer, kortfilmer mm. Disse finner  du ved søk i Oria. De fleste av filmene er til utlån, noen er kun til bruk i bibliotekets filmrom.