Velkommen til Dorabiblioteket

Dorabiblioteket er et magasin for hele NTNU Universitetsbiblioteket. Her oppbevares den eldste tekniske faglitteraturen, trykte tidsskrifter og aviser, bilder og privatarkiv. Alt dette materialet står oppstilt inne i lukkede magasin i Dora og er ikke tilgjengelig fra åpne hyller.

For å låne, lese og studere dette materialet så kan det enten søkes opp vi Oria på forhånd eller også ved direkte henvendelse på Arkivsenterets lesesal. Ikke alt av den eldste tekniske faglitteraturen er søkbar i bibliotekets databaser (Oria).

Hvis du som faglærer/student ønsker eller har behov for å bruke/studere disse samlingene til oppgaveskriving/forskning, kan dere ta kontakt via dorabib@ub.ntnu.no for avtale.

Dorabiblioteket er en samarbeidspartner i Arkivsenteret Dora og har en felles lesesal sammen med de andre arkivinstitusjonene.
 

Arkivsenteret på Facebook

Besøksadresse:

Maskinistgt.1, Arkivsenteret
Tlf: 73 59 00 80 / 91 89 78 68
E-post: dorabib@ub.ntnu.no
E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider 1 juni - 31 august

Mandag til fredag: 09.00-15.00
Lør- og søndager stengt

Åpningstider 1 september - 31 mai

Mandag til fredag: 09.00-15.00
Torsdager: 09.00-18.00
Lør- og søndager stengt

Ansatte   Kart

Arrangement