(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotekene - dora - topp på bibliotekside

Foto: Arkivsenteret, inngang.
Foto: Fredrik Schille/NTNU

Velkommen til

Dorabiblioteket

Dorabiblioteket er et magasin for hele NTNU Universitetsbiblioteket. Her oppbevares den eldste tekniske faglitteraturen, trykte tidsskrifter og aviser, bilder og privatarkiv.

Dorabiblioteket er en samarbeidspartner i Arkivsenteret Dora og har en felles lesesal sammen med de andre arkivinstitusjonene.

UB - SoMe - Dora

bibliotekene - dora - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Spesialsamlinger

Historiske arkiv, bilder, bøker, håndskrifter, kart, musikk- og teatersamlinger.

Samlinger

Arkiv, arkitektdiplomer, aviser, bilder, oppmålingstegninger, teknisk faglitteratur.

Rom og utstyr

Arbeidsplasser, forskerceller, slektsverksted, trådløst nettverk, mikrofilmapparat.

Arrangement

Foredrag, utstillinger, åpne DIS-møter, kurs og veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Apningstider

Åpningstider

Dorabiblioteket

Høyt grått bygg. Foto

Dorabiblioteket 

Arkivsenteret, Maskinistgt.1

Lesesalen er åpen: Onsdag og torsdag 9–15

Andre dager: Besøk på lesesalen kun etter avtale

 

Kontakt

Kontakt

Mini calevent portlet

Kurs og arrangement

forside - flere arrangement