nyweb - common components - searchbox-light

 
 
 

bibliotek - abd - samlinger

Arkitektur- og byggbiblioteket har en stor samling med trykte bøker, oppslagsverk og tidsskrifter innen blant annet arkitektur, eiendomsforvaltning, fysisk planlegging, bygg- og miljøteknikk og design. Bøker som står i biblioteket som ikke er utlånt eller reservert må låneren selv hente på hylla. Samlinger som er flyttet over til magasin må bestilles via Oria. Se også våre låneregler

 

Aviser

Aviser

Adresseavisen finnes i papirutgave i biblioteket, og du har tilgang til elektroniske aviser fra hele verden via vårt nett. Vi har også et lite, avsluttet klipparkiv med utklipp fra bl. a. Adresseavisen.

 

DVDerDVD-samling

DVD-samlingen har hovedvekt på film innen tema arkitektur og planlegging, men inneholder også mer generelle filmer og serier.

 

Gruppebord i biblioteket

Masteroppgaver innen arkitektur

Alle master-/diplomoppgaver og forarbeid innen arkitektur er tilgjengelig som dagslån på CD, også de som ikke ligger ute i NTNU Open. Spør etter dem i skranken!

Trykte oppgaver og forarbeid finnes også ute i biblioteket oppstilt etter årstall.

 

MiniatyrstolerDesignikoniske stoler

Sentralt i biblioteket har vi en permanent utstilling av designikoniske stoler i miniatyr.

 

09 feb 2023