Studiemiljø

Erfaringsbasert mastergrad i informasjonssikkerhet - masterprogram 3-årig - Gjøvik
 

Studiemiljø

Undervisningen fokuserer på individuell læring, men legger til rette for samarbeid og studentaktiv læring, blant annet gjennom et virtuelt datalaboratorium.

Student i Gjøvik

Student i Gjøvik

Dronebilde av campus NTNU Gjøvik.
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU.

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

På Campus Gjøvik tilbyr vi utmerkede forhold for studenter med moderne forelesningssaler, studierom og datalaboratorier. Her møter du også et internasjonalt og multikulturelt miljø.

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene.

Mer om studentlivet i Gjøvik
 

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​