Informasjonsikkerhet

Erfaringsbaserte mastergrad i informasjonssikkerhet - masterprogram 3-årig - Gjøvik

Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: master-ie@gjovik.ntnu.no.  

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​