Hvem er vi?

Dette er en oversikt over de ansatte som er tilknyttet forskningsgruppen Produksjonsledelse ved Institutt for Maskinteknikk og produksjon, og SMARTLOG.


Erlend Alfnes 
Førsteamanuensis
erlend.alfnes@ntnu.no


Aili Biriita Bertnum
Stipendiat
aili.b.bertnum@ntnu.no


Swapnil Bhalla 
Stipendiat 
swapnil.bhalla@ntnu.no 


Sven-Vegard Buer
Stipendiat
sven.v.buer@ntnu.no


Giuseppe-Ismael Fragapane
Stipendiat
giuseppe.fragapane@ntnu.no


Hans-Henrik Hvolby 
Professor II
hans.h.hvolby@ntnu.no


Natalia Iakymenko
Stipendiat
natalia.iakymenko@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Natalias PhD prosjekt:
'Information sharing for production planning and control in shipbuilding supply chains' 


Gabriele Hofinger Jünge
Stipendiat
gabriele.h.junge@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Gabrieles PhD prosjekt: 
'Integrated planning and control in Engineer‐to‐order supply chains'


Olumide Oluyisola
Stipendiat
olumide.e.oluyisola@ntnu.no


Anita Romsdal 
Forsker
anita.romsdal@ntnu.no


Marco Semini 
Førsteamanuensis
marco.semini@ntnu.no


Fabio Sgarbossa 
Professor
fabio.sgarbossa@ntnu.no


Philipp Spenhoff 
Stipendiat
philipp.spenhoff@ntnu.no


Jan Ola Strandhagen
Professor og faggruppeleder
ola.strandhagen@ntnu.no


Jo Wessel Strandhagen
Stipendiat
jo.w.strandhagen@ntnu.no 


Kesheng Wang
Professor emeritus
kesheng.wang@ntnu.no

 

                      

 

 

Dette er en oversikt over de akademiske partnerne av SMARTLOG nettverket. 


 

Vil du være en av oss?
 

Et SMARTLOG-medlemskap gir bedriftene en kanal inn til logistikkmiljøet ved NTNU og SINTEF. I tillegg gir dette muligheter til å knytte kontakter og bygge egne nettverk. Medlemmene inviteres også til å komme med innspill til aktuelle tema de ønsker belyst gjennom for eksempel forskningsaktiviteter og seminarer.

Den konkrete resultatformidlingen og kompetanseoppbyggingen i SMARTLOG skjer ved at medlemmer får tilgang til forskningsresultat og ny kompetanse blant annet gjennom:

Deltakelse på SMARTLOG-arrangement er gratis for medlemsbedriftene.

Kontakt Aili Biriita Bertnum for mer informasjon.