Hvem er vi?

Dette er en oversikt over de ansatte som er tilknyttet forskningsgruppen Produksjonsledelse ved Institutt for Maskinteknikk og produksjon, og SMARTLOG.


Erlend Alfnes 
Førsteamanuensis
erlend.alfnes@ntnu.no


Sven-Vegard Buer
Stipendiat
sven.v.buer@ntnu.no


Giuseppe-Ismael Fragapane
Stipendiat
giuseppe.fragapane@ntnu.no


Hans-Henrik Hvolby 
Professor II
hans.h.hvolby@ntnu.no


Natalia Iakymenko
Stipendiat
natalia.iakymenko@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Natalias PhD prosjekt:
'Information sharing for production planning and control in shipbuilding supply chains' 


Gabriele Hofinger Jünge
Stipendiat
gabriele.h.junge@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Gabrieles PhD prosjekt: 
'Integrated planning and control in Engineer‐to‐order supply chains'


Kasper Kiil 
Stipendiat

kasper.kiil@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Kaspers PhD prosjekt: 'Inventory Management for Fresh Food Supply Chains: Potentials of Information Sharing'


Zhe Li 
Stipendiat
zhe.li@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Zhes PhD prosjekt:
'
Intelligent Diagnosis and Prognosis System for Monitoring in High - Speed Motorized Spindle of CNC Machines


Haishu Ma
Stipendiat
haishum@stud.ntnu.no 

Klikk her for å se presentasjon av Haishus PhD prosjekt:
'The development of Intelligent and Integrated RFID system based on Data Ming for E‐logistics industries'


Hans de Man
Stipendiat
hans.deman@ntnu.no


Maria Flavia Mogos 
Stipendiat
maria.f.mogos@ntnu.no 

Klikk her for å se presentasjon av Marias PhD prosjekt: 'Production Transfers in Electronic Supply Chains'


Taravatsadat Nehzati 
Stipendiat 
taravatsadat.nehzati@ntnu.no

Klikk her for å se presentasjon av Taravatsadats PhD prosjekt: 
'Production Planning for Production Network'


Oladipupo Olaitan
Postdoktor
oladipupo.a.olaitan@ntnu.no


Olumide Oluyisola
Stipendiat
olumide.e.oluyisola@ntnu.no


Anita Romsdal 
Forsker
anita.romsdal@ntnu.no


Marco Semini 
Førsteamanuensis
marco.semini@ntnu.no


Philipp Spenhoff 
Stipendiat
philipp.spenhoff@ntnu.no


Aili Biriita Hætta Stangeland
Stipendiat
aili.stangeland@ntnu.no


Jan Ola Strandhagen
Professor og faggruppeleder
ola.strandhagen@ntnu.no


Jo Wessel Strandhagen
Forskningsassistent
jo.w.strandhagen@ntnu.no 


Logan Reed Vallandingham
Forskningsassistent
logan.r.vallandingham@ntnu.no


Kesheng Wang
Professor
kesheng.wang@ntnu.no

 


Quan Yu
Postdoktor
quan.yu@ntnu.no

 


Jin Yuan
Postdoktor
jin.yuan@ntnu.no

 
 
 
 

Dette er en oversikt over studentene som skriver prosjekt- og masteroppgave ved forskningsgruppen Produksjonsledelse ved Institutt for Maskinteknikk og produksjon. Klikk på navnet for å se en beskrivelse av studentenes prosjekt- og masterprosjekt.


 • Simen Åfløydal Aarø
 • Raquel Calleja Aguado
 • Swapnil Bhalla
 • Mats Myhrvold Bjerke
 • Henrik Raaken Bykvist
 • Camille Eischen
 • Ørjan Frantzen
 • William Wehler Knudtzon
 • Petter Andreas Kvalsvik
 • Nathalie Madsen
 • Magnus Mathisen
 • Sondre Sivesind Melbye
 • Kehinde Emmanuel Ogunleye
 • Ida Borgen Vaule
 • Lars Veggum

                      

 

 

      

 

Vil du være en av oss?
 

Et SMARTLOG-medlemskap gir bedriftene en kanal inn til logistikkmiljøet ved NTNU og SINTEF. I tillegg gir dette muligheter til å knytte kontakter og bygge egne nettverk. Medlemmene inviteres også til å komme med innspill til aktuelle tema de ønsker belyst gjennom for eksempel forskningsaktiviteter og seminarer.

Den konkrete resultatformidlingen og kompetanseoppbyggingen i SMARTLOG skjer ved at medlemmer får tilgang til forskningsresultat og ny kompetanse blant annet gjennom:

Deltakelse på SMARTLOG-arrangement er gratis for medlemsbedriftene.

Kontakt Aili Stangeland for mer informasjon.