Styret

Styret

– Samarbeidsforum Marin

Det marine/maritime næringsliv har allerede reagert positivt på de utfordringer som utgjør bakgrunnen for Samarbeidsforum Marin. Følgende personer deltok i det forrige styret for samarbeidsforumet, et nytt styre skal velges om ikke lenge.

  • Styreleder for Samarbeidsforum Marin: Arne Fredheim, Sintef Ocean.
  • Senior Vice President Tech & Eng Stig Sandanger Riise, Vard.
  • Vice President Jan Berntzen, K.G. Jebsen Skipsrederi AS.
  • Project manager Gudmund Per Olsen, Equinor.

Fra NTNU, Institutt for marin teknikk er følgende medlemmer i styret:

  • Instituttleder og professor Sverre Steen.
  • Leder av studieprogramutvalget professor Eilif Pedersen.
  • Leder av NTNU AMOS professor Asgeir Sørensen.
  • Administrativ leder for forumet IMTs kommunikasjonsrådgiver.
  • Marinstudentenes tillitsvalgte.
  • Leder av Bedriftskontakt i linjeforeningen.