Styret

Styret

– Samarbeidsforum Marin

Det marine/maritime næringsliv har allerede reagert positivt på de utfordringer som utgjør bakgrunnen for Samarbeidsforum Marin. Følgende personer deltok i det forrige styret for samarbeidsforumet, et nytt styre skal velges om ikke lenge.

 • Styreleder for Samarbeidsforum marin: Øyvind Hellan, Sintef Ocean.
 • Styremedlem Tomas Tronstad, DNV.
 • Styremedlem Marit Reiso, Dr.techn. Olav Olsen.
 • Styremedlem Torkel Ugland, Frontline.
 • Styremedlem Kjetil Skaugset, Equinor.
 • Styremedlem Stig. S. Riise, Vard.

Fra NTNU, Institutt for marin teknikk er følgende medlemmer i styret:

 • Instituttleder og professor Sverre Steen.
 • Professor Erin Bachynski-Polić.
 • Administrativ leder for forumet IMTs kommunikasjonsrådgiver.
 • Marinstudentenes tillitsvalgte.
 • Leder av Bedriftskontakt i linjeforeningen.