Prosjekter og programmer

Prosjekter og programmer

– Som blir finansiert av Samarbeidsforum marin

Programmer:

A. Havromsteknologi for ungdoms- og videregående skoler
B. Rekruttering av kvinnelige studenter

Prosjekter:

1. Rekrutteringssamarbeid med ingeniørhøgskoler
2. Marin Rollemodell
3. Profilering av medlemsbedrifter på forumets hjemmesider
4. Motiverende tiltak 1. og 2. årskurs

Om prosjekter og programmer

Om prosjekter og programmer

Ved oppstart av Samarbeidsforum marin ble det etablert ulike prosjekter. Etter hvert som prosjektene ble ferdigutviklet og gikk inn i en driftsfase, endret de karakter til å bli faste programmer. Disse programmene anser vi som ferdigutviklet. Det vil si at de er en del av forumets faste portefølje av aktiviteter.