NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

NAFOL var et prosjekt som lå under PRAKUT. PRAKUT var et femårig forskningsprogram som bygde på Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU. Programmet hadde læring som gjennomgående tema og styrket forskningskompetansen og kunnskapsgrunnlaget i lærerutdanningene (Forskningsrådet 2012).

NAFOLs hovedmål var å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. NAFOLs nettverk besto av 17 norske høgskoler og universitet.

Les mer om strukturen og se tidslinjen for NAFOL

Publikasjoner

Publikasjoner

Intervjuer med deltagere

Intervjuer med deltagere

Photo of a man

NFR - Facebook Footer

 


Norges forskningsråd logo

NAFOL var finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2010–2022