Om lydinstallasjonen Flyndre

Om lydinstallasjonen Flyndre

Lydinstallasjonen Flyndre er laget av komponist, musiker og programmerer Øyvind Brandtsegg. Lydverket er bygget over en eksisterende skulptur av billedhoggeren Nils Aas med samme tittel, som befinner seg på Straumen på Inderøy. Arbeidet ble påbegynt i 2003 mens Nils Aas ennå levde, og han utviste stor interesse for initiativet. Han mente at lyden ville tilføre skulpturen en ny dimensjon og uttrykte at: ”jeg skulle så gjerne høre Flyndra synge”.

På www.flyndresang.no kan du følge den lydlige utviklingen av verket gjennom 10 år. På nettstedet har du muligheten til å lytte til lydkomposisjonen i to utgaver – den autentiske lyden avspilt gjennom skulpturen på Inderøy, og en ”ufortolket” versjon.

Lydinstallasjonen Flyndre gjør bruk av en høyttalerteknikk hvor lyden overføres til metallet i skulpturen. Musikken påvirkes av parameter som flo og fjære, årstid, lys og temperatur, og gjenspeiler slik naturen omkring skulpturen. Soundscape Studios har vært en aktiv partner i utviklingen av både sensorteknologi og høyttalerteknikker i prosjektet. Det kunstneriske konseptet er blitt videreutviklet i nært samarbeid med både Kulturbyrået Mesén og Soundscape Studios. Sensordata og lydsignaler streames via internett mellom Inderøy og Trondheim hvor datamaskinen som beregner lyden er plassert. Midgard Medialab og ITEA NTNU er samarbeidspartner på den tekniske gjennomføringen av nettstreaming. I tillegg bidrar ITEA med drift av den datatekniske delen av prosjektet. Internettilknytingen på Inderøy er besørget av NTE Bredbånd.

Studenter ved NTNU/Eksperter i Team har bidratt til utvikling og testing av nettbaserte lydavspillingsløsninger. Videre har studenter ved NTNU Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap forbedret komposisjonsprogrammets arkitektur. Studenter ved Akustikk har bidratt med utvikling av programvare for lydbehandling, mer spesifikt en lydpartikkelgenerator. Denne generatoren kan for eskempel høres i de lydene som ligner på fuglesang.

Medvirkende på lydinstallasjonen Flyndre:

Øyvind Brandtsegg: komponist og programmering
Soundscape Studios: teknisk produsent

Samarbeidspartnere:

Nils Aas Kunstverksted
Midgaard Medialeb
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Sjøkartverket

Vi ønsker å takke:

Christine Reintz, Atle Aas, Per Vatn, Einar Johan Jakobsen, Marcus Edvardsen, Sigurd Saue, Letizia Jaccheri, studenter ved NTNU Informatikk og NTNU Akustikk, Sjøkartverket, Tore Hagen, Gunnar Tufte, Bent Sæther, 
Kurt Sandaunet, Ylva og Tyra Øyen Brandtsegg, Inger Jorid Brandtsegg, Kulturbyrået Mesén, Erle Stenberg.

Prosjektet er støttet av:

Inderøy Kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Norsk Musikkfond, NOPA, Komponistenes Vederlagsfond, og Soundscape Studios.

For kontakt og ytterligere informasjon om prosjektet:

Øyvind Brandtsegg
m: 0047 – 922 03 205
e: oyvind.brandtsegg@ntnu.no

Lydstrøm

Lydstrøm

Lytt til skulpturen

 

Lyden direkte fra komposisjonsmaskin

 

person-portlet

Øyvind Brandtsegg
Professor
oyvind.brandtsegg@ntnu.no
73590095
+4792203205