Kort vei fra idè til prosjekt

Kort vei fra idè til prosjekt

Foto: Skolebarn som kunder i diskusjon med en gruppe studenter

Såkornmidler gjør at faglærere kan teste ut nye metoder i undervisningen sin.
- Miniprosjektene bidrar til å knytte faglærere på fem forskjellige campuser fordelt på to universiteter tettere sammen. 

Det mener Robin Munkvold, som sitter i Excited-ledelsen ved Nord universitet. En som har mottatt støtte er Girts Strazdins, førsteamanuensis ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU Ålesund.

- Exciteds miniprosjekter er en veldig bra form for støtte. Det er lite papirarbeid og administrasjon for oss lærere som kjører prosjekter. Man må for eksempel ikke tenke lenge på formatet av søknaden. Jeg synes det er motiverende at det er veldig kort vei fra idé til prosjekt, sier Girts.

Intervju ga inspirasjon

Learning through Construction (LtC) er en læringsform som er mye brukt i IT-utdanning der studentene lærer gjennom praktiske prosjekter. Robin Munkvold leder et prosjekt som kartlegger alle emner under senteret som har en andel av LtC som del av undervisningen. Alle aktuelle faglærere har blitt intervjuet om sin undervisning.

- Intervjuene gav oss en veldig god inngangsport til å diskutere undervisningsformer og hvordan man jobber og tenker på undervisning ved de forskjellige institusjonene, campusene og fagområdene, sier Robin.

En av faglærerne som ble intervjuet var Strazdins fra Ålesund. 

- Vi snakket om emnet jeg underviser i sammen med en kollega, «Systemutvikling og modellering». I løpet av samtalen fikk jeg høre om GameLab og metodikken de brukte på Steinkjer. Samtalen inspirerte meg til å prøve ut metoden i eget emne. Vi kjørte allerede utviklingsprosjekter i faget, men det var tydelig at systemet som skulle utvikles ikke vekket engasjement hos studentene.

Girs fant at to ting måtte på plass for å få prosjektundervisningen til å være engasjerende for studentene. For det første, ekte kunder som er interessert i sluttproduktet, og for det andre, prosjektene måtte endres til å involvere spillprogrammering.

– Jeg fikk mange viktige forslag og hjelp fra Robin når det gjelder hvordan jeg kan håndtere tekniske ting. I tillegg var det også viktig å få inspirasjon og kunne diskutere ting som dukket opp underveis med en faglærer som hadde gjennomført undervisningsmetoden med gode resultater før.

Designet spill til «ekte kunder»

Når ideen var sådd, søkte Girts såkornmidler fra Excited i form av et miniprosjekt. Disse midlene støtter utvikling og utprøving av undervisningsmetoder som er nye for faglæreren. En del av støtten ble brukt til to studentassistenter i Ålesund som støtte til å programmere en spillutviklingsguide for studentene.

- Alle gruppene klarte å levere et spillbart produkt på slutten. Studentene opplevde et realistisk scenario: ekte kunder med ekte krav, ekte problemer som at kundene ikke er sikre på hva de egentlig vil, og forandrer mening i hvert møte, et ekte utviklingsmiljø og verktøy lik de som de vil møte i arbeidslivet. Studentene rapporterte også etter eksamen at eksterne kunder og spillutvikling var de to store motivasjonsfaktorene for dem.

- Excited har vært et viktig nettverk for meg. Jeg har fått støtte til utvikling av undervisningen min på flere måter, kontakt med andre kollegaer med erfaring, en arena for utveksling av ideer og ikke minst økonomisk støtte, sier Girts.

Uttesting i en travel undervisningshverdag 

- Gjennom senterstatusen får vi lettere oppmerksomhet og interesse hos faglærere, men også til våre ledere, sier Robin Munkvold.

- Når vi har fått oppmerksomheten kan vi være smidige og raske med å innvilge den lille ekstra støtten som gjør det å teste ut nye metoder mye mer gjennomførbart for faglærerne i en travel hverdag.

Neste steg for Excited innen LtC er å arrangere et seminar og gi rom for diskusjon og utvikling av felles forståelse av for eksempel evaluering som er ett hett tema for denne typen undervisning.

- Som senter har vi ledelsen ved NTNU og Nord i ryggen, som støtter og ønsker utvikling og innovasjon i undervisningsmetoder. Samtidig har vi som senter egne midler vi kan lyse ut i tilknytning til mindre prosjekter. Denne type lavterskelstøtte medfører at flere kan prøve ut nye metoder og videreutvikle seg på de metodene som allerede fungerer godt. Støtten gikk også til å presentere Girts’ prosjekt på en konferanse, og slik ble erfaringen delt og diskutert med flere undervisere fra andre studiesteder i Norge. Det gir en god ramme for både å diskutere og utvikle IT-undervisning, avslutter Robin.

Denne saken er første gang publisert i SFU-magasinet

Robin Munkvold personportlet

Robin Isfold Munkvold
+47 74 11 22 45
robin.munkvold@nord.no
Robin Munkvold