Oppgaver - samfunnsfag

Masteroppgaver - samfunnsfag

(2012-2018)

Oppgavene er åpen tilgjengelige. Klikk på tittel og last ned dokumentet.  

tittel forfatter dato
Næringshager som verktøy for regional utvikling : en kvalitativ studie av kommuners tilknytning til Senja og Halti Næringshage  Eide, Tuva 2018
Kunnskaping for en bedre verden? En kvalitativ studie av samarbeid mellom akademia og næringsliv  Aas Sigri 2018
Sustainability in Norwegian aquaculture - Path development or sustainable transition? - A case study of the allocation of the development licenses and power, discourse and ideas  Larssen, Steffen Risstad 2018
Effektene av en voksende laksenæring - En teoretisk oppgave om interaksjon mellom ville fiskearter og en eksogent gitt laksebestand  Domben, Magnus Vrenne; Johnsen, Vetle Bjøringsøy 2018
Consumer Analysis of Scandinavian Tropical Shrimp Market – A quantitative research  Steen, Anette; Melchior, Siri Kaldhol 2018
An analysis of the demand for smoked salmon in France  Langvatn, Even fostervoll; Remø, Kristoffer Laurits Urke 2018
Miljøstyring i den norske oppdrettsnæringen - En casestudie  Voie, Andrea; Aae, Lene 2018
Creating Competitive Advantage through Green Innovation - A Qualitative Study of the Norwegian Aquaculture Industry  Rotvold, Ida 2018
Sustainability in Norwegian aquaculture - Path development or sustainable transition? - A case study of the allocation of the development licenses and power, discourse and ideas  Larssen, Steffen Risstad 2018
Application of the Triple Layered Business Model Canvas -A case study of the maritime and marine industry- Klymenko, Olena; Allan James Nerger 2018
The State of Sourcing in 2018 – a Study of Selected Industrial Companies in Møre & Romsdal Hammer, Bianca Johanna 2018
Miljøstyring i den norske oppdrettsnæringen - En casestudie  Voie, Andrea; Aae, Lene  2018
Skatteatferd i Akvakulturnæringen: En analyse av forskjeller i skatteaggressivitet mellom multinasjonale og nasjonale selskaper  Sollie, Eirik; Aunegjerdet, Mads 2018
Norwegian Aquaculture 2050: A Scenario Planning Analysis  Finne, William 2017
Predikering av realprisen på laks  Møll, Aleksander Romøren; Gabrielsen, Morten Sjølie 2017
Private sertifiseringsordninger : selskapers motivasjoner for sertifisering av Aquaulture Stewardship Council i norsk lakseoppdrettsnæring  Hassel, Matilde 2016
Individual transferable quotas and market power  Helgesen, Irmelin Slettemoen 2016
''Å svaran som æ gir dæ e itj dæm æ hadd i går'' : en studie av lakselusas påvirkning på miljø, etikk og fiskevelferd  Knagenhjelm, Tom Kristian 2016
Shared Value Creation in an Industry Context - Assessing How Governmental Policies Can Contribute to Increased Corporate Sustainability in the Norwegian Aquaculture Industry  Koch, Marianne Wethe; Erdal, Lene 2016
The North-East Atlantic : a study of the process behind the adoption of the ecosystem approach in OSPAR  Ovren, Maurits 2016
Technological Innovative Capabilities of Maritime Equipment Suppliers in Møre and Romsdal.  Torheim, Tobias; Wiig, Michelle 2016
Creating stability in constant uncertainty : dealing with crisis in the Chileanaquaculture industry  Amundsen, Vilde Steiro 2015
Challenges and Potential of the Aquaculture Stewardship Council Standard in Salmon Fish Farming: Case: Marine Harvest Group  Bonsaksen, Erik 2014
MFA of omega-3 fatty acids EPA & DHA from a Norwegian resource perspective: Implications for future growth in fisheries and aquaculturetoward 2050  Gracey, Erik 2014