Flere nyttige kontaktpunkt ved NTNU

NTNU er en stor organisasjon med mye aktivitet på ulike nivå. Her er det både muligheter for å gå inn tungt i store forskningssamarbeid, eller holde en enkel bedriftspresentasjon for utvalgte studenter. Vi har samlet et utvalg nyttige kontaktpunkt for arbeidsgivere.

Her kan du lese mer om:

 

Kontakt med fagmiljøene

Det meste av samarbeid med næringsliv og offentlig sektor ved NTNU er forankret i fagmiljøene, på de enkelte institutt og fakultet. Fagmiljøene har mye kunnskap om hvordan samarbeid kan gi faglig utbytte for alle parter. Ta direkte kontakt med det institutt eller fakultet som er av interesse.

Oversikt over fakultet og institutt på NTNU

 

Næringslivsringer og klyngesamarbeid

Det finnes en rekke næringslivsringene ved fakulteter, institutter og studieprogram ved NTNU. Hovedformålet med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet. NTNU er også med i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsklynger.

Her finner du en oversikt over næringslivsringene ved NTNU

Her finner du en oversikt over klyngesamarbeid NTNU er involvert i

 

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

Viktigste kontaktledd mellom studenter og arbeidsliv er studentene selv! Studentene organiserer bedriftspresentasjoner, karrieredager og faglig samarbeid gjennom sine organisasjoner og linjeforeninger.

Her finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner

Mer om Karrieredager

 

Etter- og videreutdanning

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. Du kan melde deg på kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

Du finner hele studietilbudet på nettsidene til NTNU VIDERE

 

NTNUs alumninettverk

NTNU Alumni er NTNUs profesjonelle nettverk for nåværende og tidligere studenter og ansatte. Alumni fungerer som en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv. Her får du tilgang til et verdensomspennende nettverk av fagpersoner utdannet ved NTNU. I tillegg til nettverksmøter kan du få hjelp til å komme i kontakt med fagmiljø og studenter ved NTNU.

Les mer på nettsidene til NTNU Alumni

 

Designhjelpen

Designhjelpen er en rådgivningstjeneste fra industriell design på NTNU. Studentene tar på seg små og store designoppdrag, og kan fasilitere designworkshops og brukertester. Studenter fra Designhjelpen var involvert i utformingen av NTNU Bridge-nettsidene i sin nåværende form.

På nettsidene til Designhjelpen kan du søke om rådgivning

 

Støtte til FoU-samarbeid

Forskningsrådet tilbyr en rekke støtteordninger for bedrifter som vil samarbeide med NTNU.

  • Skattefunn er en av de enkleste inngangsportene. Ordningen gir skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling.
  • Bedrifter og organisasjoner kan få støtte til nærings-ph.d. for å bidra til langsiktig kompetansebygging. Tilsvarende ordning finnes for offentlig ph.d.
  • Forskningsrådet tilbyr også en rekke innovasjonsprogrammer og EU-finansierte støtteordninger. For mer om dette, se Næringsliv hos Forskningsrådet.

 

Niche reference