Samarbeid med NTNU

NTNU Alumni

Samarbeid med NTNU

– Partnerskap og kunnskapsutvikling

NTNU Alumni knytter kunnskap og samfunnsliv tettere sammen – en vinn-vinn-sitasjon for både bedrifter, organisasjoner og NTNU. Ønsker du og din bedrift å samarbeide med NTNU? NTNU Alumni etablerer kontakt mellom våre medlemmer og våre fagmiljø.


Profesjonelt nettverk

Samarbeid med NTNU-alumner. Foto: Geir Mogen/NTNU

Samarbeid med NTNU-alumner


Som medlem i NTNU Alumni blir du en del av et nettverk med over 45.000 medlemmer i mer enn 100 land. Nettverket gir deg  muligheter for faglig påfyll, nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid.  

Her finner du folk med akkurat den kunnskapen du trenger i dine prosjekter, og personer som kan hjelpe deg videre i din karriere. Bygg nettverk ved å delta på våre arrangementer, eller engasjer deg i våre nettverksgrupper.


samarbeid

 Samarbeid med våre fagmiljøer Foto: Geir Mogen/NTNU

Samarbeid med våre fagmiljøer


NTNUs fagmiljøer samarbeider med arbeidslivet, næringslivet og forskning og utvikling i mange ulike land for å skape kunnskap for en bedre verden.

Som alumn kan du holde deg oppdatert på hva som skjer ved ditt fagmiljø ved NTNU. Du kan bidra med problemstillinger og case til forskningsprosjekt, eller inngå som partner i prosjekter. Du kan dessuten være døråpner for fagmiljøene, inn til relevante aktører og institusjoner. Slik kan du bidra til å bringe mer kunnskap inn i din bransje.

NTNU Alumni en inngangsport for å etablere samarbeid.


Samarbeidstudenter

Samarbeid med våre studenter

Samarbeid med våre studenter


Ved å holde kontakt med våre fagmiljøer får du muligheten til å rekruttere de beste studentene til din bedrift eller organisasjon. Du kan dessuten bidra med problemstillinger for studentoppgaver og dele av din erfaring. Du kan holde en gjesteforelesning, bidra i jobbskyggeprogrammet eller tilby internships.

For å sikre at vi utdanner relevante kandidater til et globalt arbeidsmarked trenger vi praksisplasser og internships nasjonalt og internasjonalt. Som alumn kan du tilby jobberfaring gjennom våre to programmer:

Jobbskygging

Jobbskygging betyr én dags praksis. Som alumn kan du være jobbskyggevert og tilby en student å skygge deg en dag på jobb. Dette gir studentene et godt innblikk i arbeidslivet og du får mulighet til å profilere din arbeidsplass.

Internship

Med et internship kan du tilby studenter 3-6 måneder arbeidserfaring på din arbeidsplass. Studentene er ivrige etter å teste teorien de har lært i praksis og bidra i arbeidshverdagen hos din bedrift/organisasjon. 

Kontakt