Rekruttere studenter gjennom NTNU Bridge

Her finner du nyttige tips om hvordan du best kan bruke NTNU Bridge for å rekruttere studenter til ulike typer oppdrag – og hvilke utlysninger som ikke egner seg.  Du kan publisere oppdrag via «Ny utlysning» i profilmenyen når du er logget inn.

Her kan du lese mer om:

 

Hvilke oppdrag kan du lyse ut gjennom NTNU Bridge?

Følgende oppdrag egner seg å lyse ut gjennom NTNU Bridge:

  • Heltidsstillinger for nyutdannede som krever bachelor- eller masterkompetanse innen NTNUs utdanningsområder
  • Oppdrag spesielt tilrettelagt for nyutdannede, som internships og traineestillinger
  • Deltids- og feriejobber som kan kombineres med studier
  • Oppdrag som kan inngå i utdanningsløpet, eksempelvis praksis, faglig relevant sommerjobb og oppgavesamarbeid

Følgende oppdrag bør du unngå å publisere på NTNU Bridge:

  • Heltidsstillinger uten krav til fagkompetanse
  • Stillinger som krever tyngre arbeidserfaring enn hva du kan forvente av en nyutdannet student, eksempelvis senior- og lederstillinger
  • Oppdrag som krever spisskompetanse som ikke dekkes av NTNUs studietilbud, for eksempel jus


Her finner du en guide til å publisere utlysninger på NTNU Bridge

 

Hvilke oppdrag søker studentene?

Sommerjobber er den klart mest etterspurte typen oppdrag på NTNU Bridge. Mange studenter har krav om faglig relevant praksiserfaring i tillegg til studiene. Dette løses ofte gjennom sommerjobb. Faglig relevant sommerjobb er også en viktig inngang til oppgavesamarbeid og videre karriere.

Deltidsjobb som kan kombineres med studiene er også etterspurt. Det samme gjelder heltidsjobb som er spesielt tilrettelagt for studerende eller nyutdannede, som trainee og internshipstillinger.

For Bachelor- og masteroppgaver er timingen viktig for hvor god responsen blir, da studentene velger oppgavetema i en avgrenset periode av studieløpet. Her er det også viktig å gi en god beskrivelse av problemstillingene som skal løses, så studentene kan vurdere om det faller innenfor deres fagområde.

Heltidsjobb er hvor vi i snitt får minst respons per utlysning på NTNU Bridge. Her er tilbudene mange og av varierende kvalitet. Derfor er det her særlig viktig at du jobber med å skille deg ut. Vær tydelig på hvilken faglig profil du søker etter, og hvorfor akkurat denne utlysningen er attraktiv for aktuelle studenter.

 

Når søker studentene oppdrag?

Aktiviteten på NTNU Bridge følger i grove trekk studentenes semester. Det vil si at det er perioder med god respons på alle typer utlysninger. Andre perioder er det det generelt stille.

Studentene er mest aktive i starten av hvert semester. «Høysesong» på NTNU Bridge er i januar-mars og august-oktober. Dette sammenfaller med når det arrangeres flest karrieredager, bedriftspresentasjoner, osv. I april og november starter eksamensforberedelsene for hhv. vår- og høstsemesteret. Da blir det gradvis vanskeligere å nå fram til studentene. Juni, juli og desember er aktiviteten lav, om mulig anbefaler vi å styre unna disse periodene når du skal lyse ut oppdrag på NTNU Bridge. Også i påska, inkludert uka før og etter, ser vi tydelig at studentene kobler av.

Studentene søker alle typer oppdrag gjennom hele året. På de mest attraktive studiene søker studentene gjerne sommerjobb allerede et år i forveien, så her gjelder det å være tidlig ute. Det samme gjelder heltidsjobber. Februar-mars er søknadsfrist for svært mange trainee- og internships. Vi har derfor et særskilt fokus på slike oppdrag i denne perioden. Tidlig høstsemester søker mange nye studenter deltidsjobb som ikke krever særskilt fagkompetanse. For detaljer om når studenter søker bachelor- og masteroppgaver, se Oppgavesamarbeid.

 

Hvordan lykkes med studentsamarbeid?

I dette webinaret diskuterer blant annet regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, hvordan bedrifter kan bruke samarbeid med studenter som konkurransefortrinn.