Standardavtale for oppgavesamarbeid

Gjelder samarbeid om prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med aktører utenfor NTNU. Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved NTNU. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av resultatene. 

 

Standardavtaler for samarbeid med ekstern oppdragsgiver

Standardavtale for prosjekt- og masteroppgaver, inkludert samarbeid med ekstern virksomhet, kan fylles ut på nett av studenten. Mer informasjon finnes på NTNUs intranett

Alternativt kan du laste ned avtaledokument:

Noen fagmiljø har egne retningslinjer og masteravtaler. Det gjelder også gjennomføring av bacheloroppgaver. Der det ikke foreligger noen egen avtale, kan gjerne standardavtalen brukes som utgangspunkt.

 

Avtale om konfidensialitet

Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, det signeres en egen avtale om konfidensialitet.

  • Standardavtale om konfidensialitet mellom student og ekstern virksomhet (odt-dokument)

 

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.