Standardavtale for oppgavesamarbeid

Gjelder samarbeid om prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med aktører utenfor NTNU. Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved NTNU. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av resultatene. 

 

Standardavtaler for samarbeid med ekstern oppdragsgiver

Ved gjennomføring av masteroppgaver fylles standardavtalen ut av studenten i SharePoint som del av masteravtalen. For øvrige oppgaver brukes Standardavtale om utføring av studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet:

Mer informasjon finnes på NTNUs intranett

 

Avtale om konfidensialitet

Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, det signeres en egen avtale om konfidensialitet.

  • Standardavtale om konfidensialitet mellom student og ekstern virksomhet (odt-dokument)

 

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.