Standardavtale for oppgavesamarbeid

Standardavtaler for samarbeid med ekstern oppdragsgiver

Studentene kan gjennomføre prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med aktører utenfor NTNU. Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved NTNU. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av prosjektresultater. Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, det signeres en egen avtale om konfidensialitet.

 

Det finnes en standardavtale for gjennomføring av prosjekt/masteroppgave i samarbeid med ekstern oppdragsgiver. Der det ikke foreligger noen egen avtale for gjennomføring av bacheloroppgave, kan gjerne denne avtalen brukes som utgangspunkt.

De fleste studenter kan fylle ut masteravtalen, inkludert samarbeid med ekstern virksomhet, på nett (Sharepoint)

 

Mange bedrifter eller organisasjoner vil ha behov for at du som student forplikter deg til konfidensialitet rundt virksomheten.

  • Standardavtale om konfidensialitet mellom student og ekstern virksomhet (odt-dokument)

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.