Oppgavesamarbeid

Har du en uløst oppgave? Har du et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Trenger bedriften din nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift være løsningen for deg.

 

Hva er et oppgavesamarbeid?

Oppgavesamarbeid består i at en student, faglærer og bedrift løser en oppgave sammen. Dette åpner muligheter for å etablere større faglig nettverk - for alle partene. Gjennom oppgavesamarbeid kan studenten  jobbe med reelle problemstillinger som bedriften er opptatt av og kan dra nytte av. Samtidig blir du kjent med både studenten og hans eller hennes kompetanse, og det opprettes kontakt med fagmiljøet. Dette kan også være grunnlag for senere rekruttering. For studenten er målet faglig interessante prosjekt i en levende arbeidshverdag. Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet.

Oppgavesamarbeid kan gjennomføres på flere nivå. Varighet og fokus varierer mellom ulike oppgaver. Bli enig med studenten og studentens veileder om oppgaven har passende nivå. En oppgave skal gi ny faglig innsikt innen et spesielt felt. For studentene er det spesielt masteroppgave, bacheloroppgave eller prosjektoppgave som egner seg godt til oppgavesamarbeid. Samtidig kan også konkrete, kortsiktige prosjekter ofte egne seg som en faglig relevant deltids- eller sommerjobb.

For å initiere et oppgavesamarbeid med en NTNU-student vil det første steget for deg som arbeidgiver bestå i å opprette profil på NTNU Bridge. Dernest kan du enkelt legge ut utlysninger på NTNU Bridge's nettside, hvor du beskriver en oppgave du vil ha løst. Der vil du veiledes gjenom utlysningsprosessen slik at den legges ut for de riktige studentene. Oppgaven bør være konkret nok til å identifisere aktuelle fagmiljø og studenter, men samtidig åpen nok for å kunne tilpasses den teori og metode som inngår i fagretningen. Dette kan avklares nærnere med den aktuelle studenten og studentens veileder. Når utlysningen er opprettet vil vi bistå med å koble på aktuelle fagmiljø og studenter
 

 

Ulike former for oppgavesamarbeid

  • Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.
  • Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke like stor faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.
  • Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Du vil bli bedt om å spesifisere hvilke fagområder du er interessert i når du legger inn et oppdrag på NTNU Bridge.
 

Dette kreves av deg:

 

Når søker studenter etter oppdrag?

Studenter leter etter oppgaveideer i avgrensede tidsrom gjennom studieåret. Hvis du legger ut oppgaveteksten på riktig tidspunkt, øker sjansen for å få flere søkere. Når studenter velger oppgave kan variere fra institutt til institutt. Under finner du en generell oversikt:

  • Februar/mars: De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for prosjektoppgave og skriver oppgaven på høsten.
  • April/mai: De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven våren etter.
  • September/oktober: Mange studenter på humanoria og samfunnsvitenskap velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven på våren.
  • Oktober/november: De fleste studentene velger tema for bacheloroppgave og skriver oppgaven på våren 

I tillegg bruker mange avgansstudenter siste vårsemester på å lete etter heltidsjobb, trainee- og internshipstillinger. Fram til påske er mange studenter på leting etter sommerjobb. Fra august og utover er mange på utkikk etter deltidsjobb de kan kombinere med studiene.

 

NTNUs standardavtale

Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved NTNU. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av prosjektresultater. Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, må studenten og NTNU straks informeres om dette. Det må da inngås en egen avtale om konfidensialitet.

Her finner du standardavtale for samarbeid med ekstern oppdragsgiver

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.

 

Info om studier og faglige enheter på NTNU

 

Andre former for samarbeid

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×