Oppgavesamarbeid

Har du en uløst oppgave? Har du et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Trenger bedriften din nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din virksomhet være løsningen for deg.

 

Her kan du lese mer om:

Har du en mulig oppgave du vurderer å lyse ut? Ta kontakt for en uforpliktende prat om samarbeidsmuligheter.

 

Oppgavesamarbeid steg-for-steg:

  1. Sett deg inn i de ulike formene for oppgavesamarbeid, omfang og varighet. Gjør en vurdering av hvilket nivå og fagområde som kan være aktuelt.
  2. Sett deg inn i når studentene velger oppgaver og innrett deg deretter. Vi anbefaler minst 6 måneder frist for en oppgaveutlysning.
  3. Publiser oppgaven på NTNU Bridge. Vi følger opp alle oppgaver som kommer inn, med mål om å identifisere aktuelle fagmiljø og etablere videre dialog. 
  4. Start dialogen med student og veileder så tidlig som mulig. Vær tydelig på hva du forventer, men vær åpen for å tilpasse deg faglige krav.
  5. Signer samarbeidsavtale med student og fagmiljø før oppgavesamarbeidet starter
  6. Din virksomhet må stille med kontaktperson som kan følge opp og om nødvendig veilede studenten underveis

Det finnes ulike støtteordninger for å dekke utgifter til oppgavesamarbeid. Her kan du lese mer om reisestøtte

 

Hva er et oppgavesamarbeid?

Oppgavesamarbeid består i at en student, faglærer og virksomhet løser en oppgave sammen. Dette åpner muligheter for å etablere større faglig nettverk - for alle partene. Gjennom oppgavesamarbeid kan studenten jobbe med reelle problemstillinger som virksomheten er opptatt av og kan dra nytte av. Samtidig blir du kjent med både studenten og hans eller hennes kompetanse, og det opprettes kontakt med fagmiljøet. Dette kan også være grunnlag for senere rekruttering og samarbeid. For studenten er målet faglig interessante prosjekt i en levende arbeidshverdag. Virksomheten skal dekke utgifter knyttet til gjennomføring av oppgaven, for eksempel reiser, materialkostnader og tester på lab. Studenten skal ikke motta lønn eller lignende godtgjørelser for samarbeidet.

Oppgavesamarbeid kan gjennomføres på flere nivå. Varighet og fokus varierer mellom ulike oppgaver. Bli enig med studenten og studentens veileder om oppgaven har passende nivå. En oppgave skal gi ny faglig innsikt innen et spesifikt felt. Den skal ikke nødvendigvis levere et ferdig produkt, og skiller seg slik fra oppdragsforskning eller konsulentoppdrag. Konkrete, kortsiktige prosjekter vil ofte egne seg bedre som faglig relevant deltids- eller sommerjobb. Oppgavesamarbeid er ofte bedre egnet til kartlegginger og mulighetsstudier.

Som arbeidsgiver kan du opprette profil på NTNU Bridge og fritt publisere master- eller bacheloroppgaver. Oppgaven bør være konkret nok til å identifisere aktuelle fagmiljø og studenter, men samtidig åpen nok for å kunne tilpasses den teori og metode som inngår i fagretningen. Vi følger opp alle oppgaver som kommer inn, med mål om å identifisere aktuelle fagmiljø og etablere videre dialog. 

Vær obs på at enkelte fagmiljø får svært mange henvendelser fra eksterne, og gjerne har flere oppgaveforslag enn studenter. Til sist er det studentene som velger hvilke oppgaver de vil jobbe med. Vi kan derfor ikke garantere at oppgaver registrert gjennom NTNU Bridge blir gjennomført.

 

Oppgavesamarbeid på ulike nivå

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Mange studenter gjennomfører også en prosjektoppgave knyttet til masteroppgaven, i form av en mindre forstudie. Vanligvis i semesteret før. I så fall vil også denne inngå i samarbeidet om masteroppgaven.

Bacheloroppgaven 

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke like stor faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Du vil bli bedt om å spesifisere nivå og hvilke fagområder du er interessert i når du registrerer en oppgave i NTNU Bridge. På bakgrunn av dette gjør vi en vurdering av hvem det kan være aktuelt å samarbeide med.

 

Når søker studenter oppgavesamarbeid?

Studenter leter etter oppgaveideer i avgrensede tidsrom gjennom studieåret. Hvis du legger ut oppgaveteksten på riktig tidspunkt, øker sjansen for å få flere søkere. Når studenter velger oppgave varierer mellom studieprogram. Under finner du en generell oversikt:

Februar/mars
De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for prosjektoppgave og skriver oppgaven på høsten. Prosjektoppgaven er gjerne knyttet til masteroppgaven.

April/mai
De fleste studenter på teknologi- og ingeniørfag velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven våren etter.

September/oktober
Mange studenter på humaniora og samfunnsvitenskap velger tema for masteroppgave og skriver oppgaven på våren.

Oktober/november
De fleste studentene velger tema for bacheloroppgave og skriver oppgaven på våren 

I tillegg bruker mange avgangsstudenter siste vårsemester på å lete etter heltidsjobb, trainee- og internshipstillinger. Fram til påske er mange studenter på leting etter sommerjobb. Fra august er mange på utkikk etter deltidsjobb de kan kombinere med studiene.