Vilkår for bruk

Gjelder fra 1. januar 2020

For å bli bruker (opprette profil) på NTNU Bridge må du samtykke til følgende vilkår:

 1. Når du oppretter bruker på NTNU Bridge samtykker du at NTNU med teknisk leverandør får behandle, lagre og publisere de opplysninger som du har lagt inn i registreringsskjema og profil. Opplysningene kommer kun til å bli brukt av NTNU og vil ikke kunne selges eller bli overført til en tredjepart, så fremt annet ikke fremgår av lov.
   
 2. Se personvernerklæring for detaljer om håndtering av personopplysninger
   
 3. Du må minimum registrere navn og epostadresse for å opprette profil på NTNU Bridge. Studenter må også oppgi grunnleggende informasjon om sin utdanning, arbeidsgivere må oppgi grunnleggende informasjon om virksomheten de representerer. Utover det oppfordrer vi alle brukere til å oppdatere profilen sin med utfyllende informasjon. Noen funksjoner i NTNU Bridge kan ikke brukes før profilen er ferdig utfylt og validert.
   
 4. Studenter vil være synlig på nettsidene med navn og bilde, samt en egendefinert tekst. For å få opp mer profilinformasjon må man være logget inn. Studenter kan velge å skjule sin profil. Informasjon om virksomheter vil alltid være synlig, men det krever innlogging for å få opp kontaktinformasjon til kontaktperson for bedriften (arbeidsgiver-bruker).
   
 5. Informasjonen som er lagt inn i profilen vil, dersom den er tilgjengelig, kunne brukes til å søke opp kandidater på bakgrunn av utdanning, geografi og ønsket oppdrag/arbeidsoppgaver, etc.
   
 6. NTNU Bridge forbeholder seg retten til å formidle utlysninger som er publisert på NTNU Bridge i andre kanaler, og i markedsføring av egne tjenester.
   
 7. Om profilinformasjon skal brukes til andre formål skal det bli innhentet samtykke fra bruker på forhånd. NTNU forplikter seg til å behandle informasjon som ligger på nettstedet i henhold til Personopplysningsloven. Du vil ikke bli spurt om å registrere sensitive opplysninger i NTNU Bridge, og vi oppfordrer deg til aldri å legge inn sensitive opplysninger i NTNU Bridge.
   
 8. NTNU kan sammenstille informasjon som er gitt under registrering og trafikk på siden til statistiske formål. Informasjon vil i slike tilfeller bli anonymisert.
   
 9. NTNU forbeholder seg retten til å ta bort uriktig, ulovlig, krenkende eller diskriminerende innhold. Redaktør av nettstedet vil skjønnsmessig bedømme hvilke tilfeller dette gjelder.
   
 10. Enkelte lenker i portalen kan lede til nettsteder som ikke vedlikeholdes eller på annen måte kontrolleres av NTNU. NTNU tar ikke ansvar for innhold eller riktighet i den informasjonen som presenteres på disse sidene.
   
 11. Redaktør av nettstedet vil gjøre noteringer i forhold til den kontaktinformasjon som er lagt inn i NTNU Bridge. NTNU kan kontakte deg for oppfølging i saker som er knyttet til din aktivitet på NTNU Bridge.

 

NTNU
7491 Trondheim
Telefon sentralbord: 73 59 50 00
E-post: postmottak@ntnu.no