Mer enn et halvt år siden det kraftige jordskjelvet i Nepal dro vi ned for å besøke vår samarbeidspartner Kathmandu University (KU) for å feire 4-årsjubileet for søskenlaboratoriet til NTNUs Vannkraftlaboratorium.

Samarbeidet mellom Department of Mechanical Engineering (DoME) ved Kathmandu University (KU) og NTNU – Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) er bygget opp over mange år gjennom kompetansebygging ved KU og godt vedlikeholdte relasjoner mellom institusjonene.

Det var professor Arne Kjølle som innledet samarbeidet mellom NTNU og KU allerede i 1999, og dette ble senere videreført da undertegnede var gjesteprofessor under et sabbatsår i 2003/04. Arne Kjølle har hjulpet til med oppbyggingen av bachelorutdanningen, og jeg har jobbet med master- og ph.d.-utdanningen innenfor maskinteknikk.

Det er imidlertid felles forskning som har ført til et varig samarbeid, og det er oppbygging av kompetanse og infrastruktur som ligger til grunn for det særdeles gode samarbeidet.

Sandpartikler i nepalske vannturbiner

Forskningssamarbeidet har blitt fokusert om den slitasje som sandpartikler påfører vannturbiner. Da vannet i Nepal har et vesentlig større sandinnhold enn vann i norske elver representerer dette et mye større driftsproblem i Nepal enn i Norge. Slik er det også i mange av de land som fremdeles har store vannkraftressurser å bygge ut, og i dette markedet opererer norske turbinleverandører og konsulenter.

Elva Kali Gandaki er en av de største elvene i Nepal, med et enormt potensiale for vannkraft.
Elva Kali Gandaki er en av de største elvene i Nepal, med et enormt potensiale for vannkraft. Foto: Ole Gunnar Dahlhaug/NTNU
Andikhola-Kaligandahki 05.04 042
Strømlinjer i store høyder, fra i nærheten av Kathmandu. Foto: Ole Gunnar Dahlhaug/NTNU

Fire år med søskenlaboratorium ved KU

Med støtte fra NoradDen Norske Ambassaden i Kathmandu, nepalesis industri, KU selv og med faglige støtte fra NTNU, ble det bygd et vannturbinlaboratorium ved KU med den lignende kapasitet som Vannkraftlaboratoriet ved NTNU. Dette laboratoriet har fått navnet Turbine Testing Laboratory (TTL), og her har NTNU-kollega Bård Aslak Brandåstrø bidratt vært meget aktivt for å legge til rette for god kvalitet på riktig design.

Deler av campus ved Kathmandu University og Turbine Testing Laboratory
Deler av campus ved Kathmandu University og Turbine Testing Laboratory.

TTL hadde sitt 4-års jubileum den 26. november 2015, og har per i dag en kompetanse som er unik for Sør-Asia. Laboratoriet er allerede aktivt inn i flere prosjekter, spesielt med sikte på å utvikle turbiner som er mer resistente mot sanderosjon.

Ole Gunnar Dahlhaug, Bård Aslak Brandåstrø og Fredrik Berglien Werring (Norad) under 4-årsmarkeringen som også innebar lanseringen av årsrapporten fra TTL
Ole Gunnar Dahlhaug, Bård Aslak Brandåstrø og Fredrik Berglien Werring (Norad) under 4-årsmarkeringen som også innebar lanseringen av årsrapporten fra TTL.

TTL ønsker å opprette et “Center of Excellence” innenfor sedimenterosjon på vannkraftturbiner. Her vil også NTNU EPT være partner i fremtiden. Dersom man søker etter publikasjoner innenfor temaet, så vil mange komme fra KU og NTNU.

Vannkraftlaboratoriet og TTL jobber sammen om sedimenterosjon i det vi kaller Francisturbiner. Her skal det bygges en testrigg ved TTL som skal designes av en ph.d.-student, kvalitetskontrolleres av Bård Aslak Brandåstrø og maskineres av KU. Det skal gjennomføres målinger på denne riggen ved TTL i løpet av 2016.

Fra inne i Turbine Testing Laboratory ved Kathmandu University
Fra Turbine Testing Laboratory ved Kathmandu University. Fra venstre: Binaya Baidar. Hari P. Neopane, Nirmal Acharya, Bidhan Rajkarnikar, Oblique Shrestha, Supriya Koirala og Bård Aslak Brandåstrø (NTNU). Foto: Ole Gunnar Dahlhaug/NTNU

Nepaleserne bringer kompetansen med seg hjem

Utstilling av prosjektoppgaver for studenter på DoME
Under en utstilling av prosjektoppgaver for studentene på DoME var det 36 grupper med mange gode løsninger. Foto: Ole Gunnar Dahlhaug/NTNU

Bhola Thapa som tok sin ph.d. ved NTNU for mer enn ti år siden innehar nå stillingen som Registrar ved KU, noe som tilsvarer universitetsdirektør hos NTNU. Hari Prasad Neopane som startet i 2007 og avsluttet ph.d.-løpet i 2010, leder nå DoME-instituttet.

Oppbyggingen av den vitenskapelige staben ved KU har pågått siden Bhola Thapa fullførte ph.d.-graden i 2004. Hari Prasad Neopane startet i 2007 og avsluttet i 2010. I dag er Biraj Singh Thapa og Sailesh Chitrakar ph.d.-studenter ved NTNU EPT, og planlegger å dra tilbake til KU for å kvalifisere seg til førsteamanuensis ved KU.

Parallelt har KU bygget opp kapasitet til å utdanne ph.d.-studenter. Det var et historisk øyeblikk da Laxman Poudel ble den første ph.d.-student til å uteksamineres fra KU. I skrivende stund er Krishna Prasad Shrestha i ferd med å avslutte sin ph.d. Undertegnede var hovedopponent til Poudel og er nå medveileder til Shrestha.

Med Biraj S. Thapa og Sailesh Chitrakar tilbake i TTL, så kan vi ikke få et bedre utgangspunkt for faglig samarbeid mellom KU og NTNU.

Høyt prioritert gjenoppbyggingssøknad

EnergizeNepal er et gjenoppbyggingsprosjekt som er initiert av KU, NTNU, SINTEF og HydroLab, og det søkes om 40 millioner NOK fra Norad. Ved et besøk ved den Norske Ambassaden i Kathmandu den 27. november fikk vi beskjed om at søknaden hadde høy prioritet, men flyktningkrisen her i Norge kan utsette bevilgningen.

Vi får nærmere beskjed  i februar 2016 når Utenriksdepartementet har gjort sine prioriteringer i et redusert bidstandsbudsjett.


Dette blogginnlegget var opprinnelig publisert 09.12.2015 på www.ntnutechzone.no

Profilbilde for Ole Gunnar Dahlhaug
Ole Gunnar Dahlhaug

Ole Gunnar Dahlhaug er professor ved NTNU – Institutt for energi- og prosessteknikk