Kommer du traskende opp høyskoleparken, svinger høyre om hovedbygget og legger i vei mot Elektrobygget, kommer du på kollisjonskurs med det vakre elektriske lokomotiv Ohma Electra. Det elskede blå lokomotivet er linjeforeningen Sanctus Omega Broderskab sin “maskot og ansikt utad”, og blir omtalt som “Ohma”…