For å redusere CO2-utslipp må drivstoff og kjemikalier som i dager produseres fra petroleum erstattes med altervativer fra fornybare kilder, som biomasse.