Avfall er en ressurs, og bransjen behøver et løft som universitetene skal bidra til.

Dette har vi gledet oss til å fortelle siden juni: I sommer skrev NTNU under på kontrakt med Avfall Norge om å bidra i Kompetanseløftet 2020, for å bidra til et større løft for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Et av hovedmålene er å rekruttere flere studenter til avfalls- og gjenvinningsfag ved norske universiteter. Til tross for et stort behov for grønt skifte, har det ikke vært like mye og systematisk rekruttering til avfalls- og gjenvinningsbransjen som for energiområdet for øvrig. Hvis vi sammenligner oss med andre land, så ser vi at interessen og fokuset for å generere forskningsaktivitet på området øker, men mange andre land har langt mer aktivitet.

Pressebilde med snorklipping for åpningen av Kompetanseløftet
Stortingspolitiker Marianne Aasen foretok snorklippingen som offisielt åpnet Kompetanseløft 2020 den 27. november. Foto: Avfall Norge

Mer ambisiøse mål for materialsirkulering

I Norge mener jeg at vi har ikke greid å ha en offensiv tilnærming til avfallsforebygging, og vi har også i de siste årene vært litt avventende til å lage ambisiøse mål for materialresirkulering. Vi forbrenner mer enn de fleste land som vi burde sammenligne oss med, slik som Danmark, Tyskland, Nederland. NTNU ønsker å gjøre noe med dette, og vi tror vi kan gjøre noe med dette!

For å ha en tilnærming til avfallsfaget må du ha kontakt med ganske mange fagdisipliner, det er litt det samme som på energiområdet. Du må ha teknologikompetanse, organisasjonsforståelse, avfallsøkonomi, politikkforståelse om virkemiddelbruk, samt logistikk- og materialkunnskap. Hovedutfordringen er antakelig at vi må sikre at avfallsaktivitetene fra avfallskilde og frem til ferdig benyttelse av gjenvunnet råstoff blir en god verdikjede, a la omvendt industriell produksjon, bare nå basert på avfallsråstoff.

Hva er det industrien gjør? Jo, de fokuserer alltid på å ha høy kvalitet på råvarer, lave tap underveis og høy kvalitet på sluttprodukt som er skreddersydd mot et marked. Hvis avfalls- og gjenvinningsbransjen kommer dit er jeg overhodet ikke redd for at vi skal kunne snu trenden.

Avfallsforebygging er krevende

Hvis vi i tillegg gjør noe med holdningene våre, får vi kanskje også avfallsgenereringen til å gå ned. Men dette er krevende, og en grunnleggende problemstilling med samfunnet vårt. Dagens samfunn er en gjennomstrømmingsøkonomi, og vi lever i et bruk- og kast- samfunn. Det kommer vi trolig til å fortsette med til vi simpelthen blir tvunget til å endre forbruksvaner, for eksempel i økonomiske nedgangstider.

Min ambisjon som koordinator for Kompetanseløftet-satsinga på NTNU er å uteksaminere 8-10 studenter innen avfall årlig, med masteroppgave om avfall. I tillegg kan vi godt ha kandidater utover dette på andre fagfelt, som jobber inn mot avfallsproblematikken, som IT-løsninger for avfallsindustrien osv. Utover det ønsker jeg å kunne ha en forskningsportefølje og deltakelse inn mot samarbeidspartnere fra myndigheter, bransjen og forskningsmiljø i utlandet slik at vi på NTNU kan være med på å definere dagsorden på dette feltet. Avfallsfeltet passer glimrende med NTNUs mål om kunnskap for en bedre verden.

Avtalen med Avfall Norge sikrer NTNU blant annet finansiering av en professor II-stilling i vår faggruppe for 5 år fremover.

Se video fra lanseringen av Kompetanseløftet

Torsdag 26. november var det lansering av Kompetanseløftet i Oslo, opptaket kan sees i sin helhet her:

https://youtu.be/du3rGpfvEfc [ikke lenger tilgjengelig per 2021]

Innleggene fra oss på NTNU er:

  • 10:45-18:00: Undertegnede
  • 26:20-32:00: Studentene Fredrik Eikum Solberg (IndEcol) og Anja Beate Skogheim Andersen (EMIL)

Med oss hadde vi flere studenter som sa noen velvalgte ord om hvorfor de valgte å utdanne seg innen miljø, energi, ressursforvaltning og gjenvinning. Deriblant var uteksaminerte Fredrik Eikum Solberg som i sommer fullførte mastergraden sin ved NTNU om livssyklusanalyse og modellering av biogassanlegg. Med var også Anja Beate Skogheim Andersen, en av våre nåværende studenter som følger det nyetablerte avfallsfaget ved Energi og miljø-studiet.

I tillegg til Avfall Norges egen administrerende direktør Nancy Strand snakket Marianne Aasen fra utdannings- og forskningskomitéen i Stortinget om behovet for kompetanseløft i bransjen. Teknas Ivar Horneland Kristensen bekrev hvordan den sirkulære økonomien gir nye muligheter for morgendagens ingeniører. Undertegnede og avfallsansvarlig på NMBU Ole Jørgen Hanssen holdt hvert vårt innlegg om hvorfor det er viktig å satse på et løft for avfall- og gjenvinningsbransjen fremover.

Fakta om Kompetanseløftet

KL2020 er et samarbeid mellom Avfall Norge, Avfallsforsk, NTNU i Trondheim, NMBU i Ås, og byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Oslo samt Romerike. Sammen med universitetene og Avfallsforsk vil Avfall Norge tilby kurs, gjesteforelesninger, arrangere workshops, møter mm.


Dette blogginnlegget ble først publisert 27.11.2015 på www.ntnutechzone.no

Profilbilde av Helge Brattebø
Helge Brattebø

Helge Brattebø er professor ved NTNU – Program for industriell økologi og Institutt for energi- og prosessteknikk.