Gratulerer til de fire som onsdag 27. mai 2020 ble tildelt Kavli-prisen innen nanovitenskap! 

Harald Rose, Max Haider, Ondrej Krivanek og Knut Urban fikk prisen for å ha realisert sub-Ångstrøm avbildning og kjemisk analyse i transmisjonselektronmikroskopi (TEM) ved hjelp av aberrasjonskorreksjon.