Elise Løve Nielsen var en av mine masterstudenter, og leverte sin masteroppgave i begynnelsen av 2017. Tittelen på oppgaven var Lavtemperatur-varmenett. Oppgaven var gjort i samarbeid med SINTEF Energi og Hanne Kauko. Oppgaven ble brukt som underlag til en artikkel i forskningstidsskriftet Energy med tittelen: Challenges and potentials for…